ABB Ability™ Digital Powertrain

För en effektiv, säker och pålitlig drift

ABB Ability™ Digital Powertrain är en serie digitala lösningar som gör det möjligt att fjärrövervaka kondition och prestanda för hela drivlinor, inklusive motorer, frekvensomriktare och applikationer, såsom. pumpar. Den kombinerar uppkoppling och dataanalys med vår expertis för att göra din verksamhet effektiv, förutsägbar och säker.


Upptäck potentiella maskinstörningar innan de påverkar driften

Genom att analysera data som samlats in från de digitalt anslutna tillgångarna får användarna djupare insikter om utrustningens skick och prestanda. Detta gör det möjligt att upptäcka tidiga tecken på potentiella problem och vidta åtgärder innan tillförlitligheten, produktiviteten och säkerheten påverkas. Underhållet kan planeras utifrån faktiska behov istället för att följa generiska scheman, vilket förlänger utrustningens livslängd, minskar underhållskostnaderna och minskar oplanerad stilleståndstid.


Identifiera energislöseri för att minska energikostnader och CO2-utsläpp

Genom att använda digitalt anslutna tillgångar möjliggörs kontinuerliga energieffektivitetsrevisioner i stor skala. En ABB Ability™ Digital Powertrain-energiutvärdering samlar in data från hela motorflottor utan att en energieffektiviseringsexpert behöver besöka platsen. Den ger insikter om hur motordrivna applikationer fungerar, hjälper till att identifiera energislöseri och rekommenderar sätt att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen.


Lämna övervakningen av din utrustning i händerna på ABB-experter så att din personal kan fokusera på andra viktiga uppgifter

Vår fjärrövervakningstjänst (Monitoring-as-a-Service, MaaS) ger användare av motorer, frekvensomriktare och deras drivna utrustning tillgång till ett nätverk av fjärrplacerade ABB-experter. Dessa ingenjörer övervakar proaktivt tillgångarnas prestanda, tillhandahåller regelbundna rapporter, triggar tidiga varningar och belyser områden för förbättring. MaaS ger sinnesro och gör det möjligt för intern servicepersonal att fokusera på andra kritiska uppgifter.

ABB Ability™ Digital Powertrain-tjänster inkluderas i ett Serviceavtal.


Fördelar

  • Maximerad drifttid
  • Optimerad prestanda och energieffektivitet
  • Reducerade underhållskostnader
  • Förlängd livslängd på utrustningen
  • Förbättrad säkerhet

  Aktuellt

  Länkar och nedladdningar

  Övervakningsenheter

  Loading documents
  • Kontakta oss

   Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

   Kontakta oss
  Select region / language