Du kan se denna sida på:

ABB Ability™ Digital Powertrain - Condition Monitoring for HV motors and generators

Ligg steget före med korrekt information i realtid om utrustningens hälsa och prestanda.

Tillståndsövervakning

ABB Ability™ Condition Monitoring för HV-motorer och generatorer är en del av ABB Ability™ Digital Powertrain. Den gör det möjligt för användare att fjärrövervaka tillståndet hos sina motorer och generatorer och den drivna utrustningen, upptäcka tidiga tecken på potentiella problem och planera underhållsaktiviteter för att undvika oplanerad stilleståndstid. 

Tillgång till realtidsdata och e-postnotifieringar

Kunderna kan när som helst logga in på servern och få tillgång till realtidsdata om en rad drift- och hälsoparametrar för drivlinan. Om en parameter överskrider sin förinställda larmnivå skickar systemet ett e-postmeddelande och en underhållsrekommendation till kunden. Kunderna kan också få detaljerade rapporter med rekommendationer för korrigerande åtgärder och förebyggande underhåll.

Den kontinuerliga fjärrövervakningen gör övervakningslösningen idealisk för drivlinor till HV-motorer och generatorer som spelar en avgörande roll i produktionen, eller som är svåra eller farliga att komma åt.

Fördelar

Det finns många fördelar med att övervaka tillståndet hos dina motorer och generatorer, bland annat ökad säkerhet och minskade underhållskostnader. Nedan följer de viktigaste fördelarna med tillståndsövervakning av motorer och generatorer:

  • Ökad tillgänglighet - Underhållsaktiviteter kan planeras i förväg för att undvika oplanerade driftstopp
  • Minskade underhållskostnader - Tid och arbete för underhåll kan minskas med hjälp av system för tidig varning
  • Förbättrad säkerhet - Möjliggör säker åtkomst till utrustning som är placerad i farliga eller svåråtkomliga områden
  • Längre livslängd för utrustningen - Avancerad underhållsplanering bidrar till längre livslängd för utrustningen

 

Länkar och nedladdningarInstallationsmanual

Installation manual

Relaterade tjänster

Select region / language