Du kan se denna sida på:

ABB Ability™ Digital Powertrain - Condition Monitoring for drives

Ligg steget före med korrekt information i realtid om dina frekvensomriktares hälsa och prestanda.

ABB AbilityTM Condition Monitoring for drives är en del av Digital Powertrain. Den ger dig faktabaserad insikt i dina frekvensomriktare via nyckeltal och signaldata och hjälper dig att identifiera oegentligheter innan de blir problem.

Fördelar

 • Solitt faktabaserat beslutsfattande
  Få fakta och historik som hjälper dig att driva din verksamhet bättre och säkrare.
 • Ligg alltid ett steg före problemen
  Upptäck tidiga tecken på möjliga fel och bedöm riskerna innan de förvandlas till allvarliga driftproblem.
 • Hitta grundorsaken till processproblem
  Få fjärråtkomst till data från ABB-frekvensomriktarnas inbyggda givare för att spåra orsaken till problem.
 • Fjärranalysera och optimera
  Få kritisk information var som helst och när som helst - även på svåråtkomliga platser eller när ett platsbesök är omöjligt.

Skräddarsy din övervakning så att den passar dina behov perfekt.

Standardpaketet ger dig branschledande funktioner som passar dina egna övervakningsbehov - oavsett om du vill visa frekvensomriktarens status via ABB:s internetportal eller integrera den i ditt befintliga övervakningssystem med dataöverföring via Cloud Interface.

Tillvalstjänsterna omfattar digitalt fjärrstöd från ABB:s tekniska support, avancerad analys och rapportering samt en rad andra funktioner som gör underhållsarbetet mer effektivt.

Få dessa fördelar från standardpaketet:

Grundläggande tillståndsövervakning

Funktionen Basic Condition Monitoring ger grundläggande åtkomst till övervakningsportalen, där kumulativa KPI:er ger en statusöversikt över alla anslutna frekvensomriktare. Du kan upptäcka problematiska tillgångar och gå in på enskilda enheter för att analysera data och identifiera grundorsaken till ett problem.

Larmhantering

Larmhantering ger sinnesro genom att eliminera behovet av att kontinuerligt övervaka statusen för dina enheter. Du får omedelbara automatiska varningar när en enhets värden ändras, vilket gör att du kan fatta snabba, välgrundade underhållsbeslut utan att behöva vara på plats.

Asset Health

Med Asset Health kan du övervaka prestanda, tillförlitlighet och effektivitet hos dina frekvensomriktare. Det inkluderar jämförelser av tillgångsdata för att upptäcka inkonsekvenser i driften. Du kommer också att få en årlig prestandarapport med rekommendationer från ABB:s experter.

Säkerhetskopiering

Med funktionen Backup Management kan du alltid hålla dig uppdaterad om inställningarna för en stor installerad bas. Du får automatiska varningar när någon av frekvensomriktarens parametrar ändras. Detta gör att du kan fatta snabba, välgrundade underhållsbeslut utan krångel, oavsett var du befinner dig.

Team Support

Med alternativet Team Support kan du lösa drivproblem på distans och aktivt stödja dina kollegor som faktiskt finns på plats. Oavsett var du befinner dig kan du komma åt och analysera data och information om drivsignaler och sedan ge värdefullt stöd till ditt team.

Och välj bland dessa alternativ:

Övervakning av drivlinan

Kombinera viktig information från Condition Monitoring för frekvensomriktare och smart sensorer för motorer och drivet objekt för att få övervakning av hela din drivlina.

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll ger en mycket målinriktad övervakning och gör att du kan planera underhållsåtgärder för kritiska drivapplikationer. Med hjälp av avancerade algoritmer uppskattar ABB komponenternas livslängd och föreslår underhållsåtgärder för att minska risken för fel.

Offline datainsamling

Offline Data Collection hjälper dig att använda ABB:s digitala tjänsteutbud utan att alltid behöva vara uppkopplad. Du kan ladda upp dina data till molnet i bulk endast vid vissa tidpunkter och arbeta inom dina cybersäkerhetsstandarder.

Expertrapport

ABB:s experter på frekvensomriktare granskar dina data och ger råd om underhållsplanering.

Remote Assistance

Funktionen Remote Assistance ger expertstöd vid eventuella problem med dina frekvensomriktare. Det sparar tid och pengar eftersom felsökning på distans kan påbörjas så snart ett fel uppstår. Av samma anledning minskar stilleståndstiden och därmed produktionsförlusterna. Dessutom innebär det att ni inte behöver investera i kompetensutveckling av underhållsresurser på plats.

Länkar och nedladdningar

AktuelltRelaterade tjänster

Select region / language