ABB Ability™ Digital Powertrain - Tillståndsövervakning för roterande utrustning


Möjliggör avancerad analys och underhållsplanering för motorer och generell maskinutrustning.

ABB Ability™ Smart Sensor, en central komponent i Digital Powertrain, omvandlar konventionella motorer och allmän maskinutrustning, såsom pumpar, till smarta, trådlöst anslutna enheter. Sensorn mäter driftskritiska parametrar via utrustningens ytterhölje som sedan analyseras via en säker molntjänst. Resultatet levereras tillbaka i form av information om utrustningens skick och prestanda så att du som användare kan identifiera ineffektivitet i systemet och minska riskerna för oförutsedda stopp. Underhåll kan dämed planeras baserat på de faktiska behoven istället för generella scheman. Detta förlänger utrustningens livslängd, minskar underhållskostnaderna och reducerar eller eliminerar oplanerade driftstopp.

Fördelar

Det finns många fördelar med att övervaka tillståndet hos motorer och allmän maskinutrustning, inklusive minskad risk för fel, sänkta reparationskostnader och förbättrad prestanda:

  • Identifiera ineffektivitet i ditt system.
  • Upptäcka potential för energibesparingar.
  • Minska riskerna i samband med drift och underhåll.
  • Förhindra oväntade driftstopp.
  • Minska underhållskostnaderna.
  • Förläng utrustningens livslängd.
ABB Ability™ Smart Sensor är certifierad för farliga områden

Länkar och nedladdningar

Aktuellt

Kom igång med dina smarta sensorer


Relaterade tjänsterLoading documents
Select region / language