Du kan se denna sida på:

Air Gap Inspection

Visuell inspektion av stator, rotor och lindning utan tidskrävande rotoruttag

ABB:s nya inspektionstjänst använder sig av en crawler - Air Gap Inspector - för att undersöka stator, rotor och lindning hos stora motorer och generatorer.

Air Gap Inspector är en ultra-slim robot som rör sig i luftgapet mellan stator och rotor med hjälp av justerbara magnetiska band. Inspektionsroboten gör det möjligt att undersöka status och identifiera fel utan att behöva genomföra ett tidskrävande rotoruttag.

Till skillnad från konventionella inspektionsanordningar som är begränsade till Turbo-/Hydrogeneratorer med mycket stora luftgap kan Air Gap Inspector användas på alla stora synkrona motorer och generatorer med luftgap ned till 10 mm.

Luftgapsinspektion med hjälp av Air Gap Inspector erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att utföra högkvalitativ visuell inspektion i samband med ett planerat driftstopp utan tidskrävande rotoruttag, eller i fall där borttagning av rotor inte är möjligt.

Fördelar

 • Kostnadseffektivitet - Inspektioner kan utföras utan att rotorn avlägsnas, vilket minskar driftskostnaderna. Fel kan lokaliseras och deras position och svårighetsgrad identifieras och registreras utan att rotorn tas bort.
 • Förbättrat beslutsunderlag - Förbättrar omfattningen av ABB:s förebyggande underhållsprogram, med endast en begränsad ökning av den tid som krävs.
 • Optimerad underhållsplanering - Ökar tillgängligheten av motorer och generatorer genom att minska antalet avbrottsdagar där borttagning av rotor krävs.

Förbättring av förebyggande underhåll

ABB Air Gap Inspection förbättrar det förebyggande underhållsarbetet, inklusive ABB:s förebyggande underhållsnivå L3 och ABB Ability™ LEAP.

Visuella In-Situ-inspektioner kan användas för:

 • Intern visuell inspektion i samband med korta planerade driftstopp.
 • Inspektioner i kombination med ABB:s förebyggande underhållsprogram L3 och i viss utsträckning L4, i fall där borttagning av rotor inte är möjlig.
 • Att samla ytterligare information för att stödja beslutsunderlag i samband med ABB Ability™ LEAP.

Länkar och nedladdningar

ABB Air Gap Inspection FAQ


Vilka är fördelarna med att använda Air Gap Inspector?

 • Minskade kostnader för intern visuell inspektion
 • Möjliggör inspektion av motor eller generator med rotorn på plats.
 • Identifierar felkällor i god tid.
 • Reduderar risken för skador i samband med demontering/återmontering.
 • Ökad tillgänglighet till följd av reducerad stopptid. Inspektionstiden minskar med mer än 33% jämfört med inspektion med rotorn borttagen.
 • Periodisk övervakning av kända förhållanden.

Vilka typer av maskiner kan robot-crawlern inspektera?

 • Det möjligt att utföra inspektion av synkronmotorer såväl som synkrona generatorer, turbogeneratorer och hydrogeneratorer.
 • Robotens smarta design gör att den klarar inspektion av vilken motor eller generator som helst, med ett luftspalt på 10 mm eller mer.
 • Air Gap Inspector rör sig i luftgapet mellan stator och rotor med hjälp av justerbara magnetiska band.

Höjdbegränsning: luftspalt 10 mm eller mer.

Diameterbegränsning: vilken diameter som helst. Länkar för att justera sökroboten är tillgängliga för standardmotorer / -genaratorer som en del av inspektionsutrustningen. För specifika motorer / generatorer kan länkar utvecklas när inspektionsordern bokas för att säkerställa passform.


Vad består leveransen av i samband med en inspektion?

 • ABB levererar en rapport om den visuella inspektionen samt en CD-skiva av motor- / generatorinspektionen med tydligt markerade problemområden.
 • ABB avgör motorns / generatorns tillstånd baserat på de visuella inspektionsresultaten.
 • ABB tillhandahåller även en handlingsplan för nästa rekommenderade underhållsåtgärd med hjälp av de visuella inspektionsresultaten.

Vilka förberedelser krävs inför en visuell inspektion med Air Gap Inspector?

 • Inspektioner med ABB Air Gap Inspector kan utföras under ett planerat driftstopp.
 • Någon minimal demontering av sköldar, gasskärmar, övre sköldar på båda sidor om motor / generator, övre och nedre sköldar, ibland rotorfläktblad. Kraven beror på designen på motorn / generatorn i fråga - ibland är bara ytterdörrarna och kylarna tillräckliga, ibland behöver många fler delar tas isär.
 • ABB Air Gap Inspector har testats för att fungera i miljöer upp till cirka 40° C.
 • Crawler-satsen innehåller ett eluttag och en lämplig omvandlare för olika spännings- / frekvensnivåer i olika länder.

Hur lång tid tar det att genomföra en inspektion?

 • Inspektionstiden beror direkt på typen av motor / generator och även på antalet statorspår.
 • Erfarenheten visar att en inspektion tar cirka 8 timmar för en industriell synkron motor / generator med cirka 100 spår.

Vilka är begränsningarna för att använda sökroboten? Var kan inte sökroboten användas?

 • Där luftgapet är mindreän 10 mm.
 • Motorer och generatorer utan ändskydd och piedestalfläktar som är svåra att ta bort.

Är sökroboten CE-certifierad?

Ja, sökroboten har CE-certifiering.


Kan kunder hyra sökroboten för att själv utföra Air Gap Inspection?

Nej, det är inte möjligt att hyra sökroboten. Tjänsten tillhandahålls av ABB Motion Services.


Kan sökroboten användas för att inspektera Ex-motorer?

För närvarande har vi inte certifiering för att genomföra Air Gap Inspaction i farliga områden. Inte desto mindre kan Ex-motorer inspekteras om de är placerade i säkra områden (motor tillfälligt avlägsnad från farliga områden eller miljö som är tillfällig säker för att utföra nödvändig service).

Relaterade tjänster

Loading documents
Select region / language