Du kan se denna sida på:

Förebyggande underhåll

Minska risken för oplanerad stilleståndstid och undvik höga underhållskostnader.

ABB:s program för förebyggande underhåll använder en stegvis metod där åtgärder vidtas med intervaller under utrustningens hela livslängd. Den exakta tidtabellen tas fram baserat på driftsprofil, driftsmetod och omgivningsförhållanden.

Förebyggande underhåll är en investering som gör att du eliminerar störningar i produktion och undviker oväntade driftavbrott, något som hjälper till att säkra långsiktig konkurrenskraf

PM-kit

ABB:s underhållssatser innehåller komponenter som byts ut i samband med specifika underhållsinsatser. De innehåller originalreservdelar och är oftast det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.

Fördelar

Vill du ha produktinformation eller service?

Upptäck fördelarna som regelbundet förebyggande underhåll, som omfattar motorer, generatorer och frekvensomriktare, kan ge ditt företag. Dessa inkluderar: lägre reparationskostnader, ökad livslängd på utrustningen, besparingar och mycket mer. Nedan följer de viktigaste fördelarna:

  • Underhåll planeras efter produktions- och anläggningsplaner
  • Minsta möjliga oplanerade stilleståndstid
  • Minska eller eliminera produktionsförluster
  • Minska den totala kostnaden för underhåll
  • Optimera utrustningens prestanda under hela dess livslängdMinska den totala ägandekostnaden
  • Garantiskydd

Länkar och nedladdningar

Relaterade tjänster

Loading documents
Select region / language