Reservdelar och utbytesenheter

Lös driftproblem med smidig tillförlitlighet

När driftskritiska objekt fallerar riskerar det att stoppa en hel process. Oplanerade driftstopp kan leda till betydande kostnader i form av förlorad produktion, resursslöseri och allvarliga skador, så utrustningens tillgänglighet är av högsta prioritet. På ABB levererar vi originalreservdelar, reservdelspaket och underhållssatser för alla ABB-frekvensomriktare, motorer och generatorer. Eftersom vi är den ursprungliga utrustningstillverkaren kan du lita på att vi levererar rätt reservdel och stöder dig med garanti. Reservdelar är en liten investering som kan ha en betydande inverkan på effektiviteten i din verksamhet.

Du väljer hur du vill nå oss:
Under jourtid 16.30-07.30, kopplar vår växel till ABB servicesupport, som har öppet året runt.

Telefon: 010-732 50 00
E-post: reservdelssupport@se.abb.com

Beställ på nätet
För att kunna se lagersaldot för våra produkter finns det webbaserade systemet Business Online. Business Online innehåller över 100 000 reservdelar och är ett snabbt verktyg för informationssökning.

Skapa ditt BOL-Business Online konto:
Gå in på www.online.abb.com

Fördelar

Säkerställ avbrottsfri drift och maximera utrustningens livslängd med vår omfattande reservdelsservice för motorer, generatorer och frekvensomriktare, som ger snabb tillgång till högkvalitativa komponenter, minskar stilleståndstiden och förbättrar den totala produktiviteten.
 • Alla nödvändiga delar tillgängliga från en enda källa
 • Snabb leverans av reservdelar globalt
 • Tillgång till originalreservdelar
 • Expertstöd för att identifiera delar baserat på utrustningens skick och kritikalitet
 • Maximerad drifttid och kontinuerlig drift.

Erbjudande

Reservdelar
PM-kit
Kritiska reservdelar
Utbyten
Reservdelsoptimering
Tillgångslager

Vårt uppdrag är att möta våra kunders behov på tillgänglighet. Dessutom vill vi göra det så kostnadseffektivt som möjligt under produkternas hela livscykel. Via vårt reservdelsteam erbjuder ABB nya och begagnade reservdelar, reparation och utbytesservice.

Genom att teckna serviceavtal med ABB finns också möjlighet att inkludera reservdelshållning. Det innebär att ABB i enlighet med framtagen riskanalys säkerställer tillgång till kritiska reservdelar för att trygga produktionen. Det kan göras både via kontraktslager hos ABB eller på plast hos kund.

Fördelar

 • ABB originalreservdelar
 • Ett års garanti
 • Leverans dygnet runt
 • Genom avtal garanterad tillgång på reservdelar

Baserat på produkternas design, historik och vår omfattande serviceerfarenhet har vi utvecklat reservdelssatser, så kallade PM-kit för våra produkter. Dessa paket gör det enkelt för dig att utföra det nödvändiga underhållet. Varje PM-kit innehåller noggrant utvalda slitagekomponenter som säkerställer maximal driftsäkerhet. Produkterna byts ut enligt ett planerat underhållsschema, och genom att vi har samlat dem i ett paket anpassat för dina motorer, generatorer och frekvensomriktare blir det lättare att garantera att rätt underhåll genomförs.

Om du behöver vägledning när det gäller att välja rätt underhållsintervall eller lämpliga underhållsåtgärder, rekommenderar vi att vi utför en livscykelanalys.

I händelse av fel står stilleståndstid i direkt proportion till leveranstid av nödvändiga reservdelar. För maximerad tillgänglighet är det därför viktigt att inte bara utföra korrekt underhåll utan att även säkerställa god materialförmåga.

Rotorer, statorer och andra kritiska reservdelar är vanligtvis designade för en specifik drift och behöver specialtillverkats. Sådana komponenter har ofta längre leveranstid än standardreservdelar.

Fördelar
Vinster med att lagerhålla kritiska reservdelar på site

 • Minimerat driftstopp vid fel
 • Minimerad produktionsförlust vid fel
 • Användning av en enda komponent som kritisk reservdel för flera motorer och generatorer
 • Utmärkt övergripande riskhanteringsstrategi

När en motor eller generator behöver bytas ut har ABB garanterat en lösning som passar era behov. Oavsett om ni väljer en ny enhet från vårt breda utbud av standardartiklar eller välj en skräddarsydd enhet kan vi generellt optimera den för att ersätta din befintliga utrustning.

I de flesta fall kommer vi att kunna anpassa de mekaniska och elektriska konstruktionerna för att göra bytet helt utbytbart med originalet. En extra fördel med en skräddarsydd, fullt utbytbar ersättning är att du eventuellt kan behålla din befintliga maskin som reserv. 

Fördelar

 • Expertstöd vid val av utbytesenheter
 • Möjlighet att välja från standardprodukter, skräddarsydda enheter och repliker
 • Tillgång till originalritningar och specifikationer för ABB:s produkter
 • Ersättningsprogram för tredjepartsprodukter
 • Möjlighet att välja baserat på energiberäkningar
 • Tillgång till senaste tekniken
 • Minskade livscykelkostnader
 • Ökad tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet

Avhjälpande underhållsinsatser är ofta avgörande för utrustningar som innehåller elektronik. För att effektivt kunna utföra reparation så krävs korrekt kompetens- och materialförmåga. Att reservdelshålla rätt komponenter och säkerställa dess funktion kan vara svårt vid komplexa utrustningar. Elektriska komponenter riskerar att åldras på hyllan och kan därför ge en falsk trygghet, speciellt om det inte lagrats på rätt sätt i rätt miljö.

Reservdelsoptimering säkerställer hög avhjälpande förmåga genom inventering och optimering av reservdelshantering på site. En visuell inspektion av varje reservdel och kontroll av lagringsutrymme med avseende på temperatur, renlighet och fukt säkerställer optimal livslängd. Samtidigt matchas varje reservdel mot installerad bas och dess kritikalitet för att upprätthålla hög tillgänglighet vid avhjälpande underhåll.

En rapport med given rekommendation över vad som bör finnas, matchat mot det som finns och dess nuvarande skick garanterar fortsatt trygg reservdelshållning för just ert specifika behov.

Tillsammans med ABB:s kompetenta fältserviceverksamhet som finns i hela landet blir tjänsten Reserdelsoptimering en mycket kostnadseffektiv lösning som säkerställer optimerad lagerhållning och garanterad materialförmåga för att på bästa sätt avhjälpa akuta haverier om olyckan skulle vara framme.

Fördelar

 • Hög materialförmåga - säkerställer rätt fungerande reservdelar på site
 • Konstandeffektiv reservdelahållning - matchad efter installerad bas och kritikalitet
 • Optimerad livslängd - säkerställer rätt lagerförhållande för maximal livslängd

Proaktivt underhåll förebygger i de flesta fall haveri av slitagedelar. Dock kan elektriska komponenter haverera utan förvarning och orsaka kostsamma haverier som i värsta fall kan få en hel process att stanna av. För att hantera den typen av problem krävs snabb tillgång till såväl rätt kompetents som material i form av fungerade reservdelar.

Via ABB finns möjligheten att teckna Tillgångslager, en tjänst som säkerställer bästa materialförmåga genom att erbjuda abonnemang för snabb access till funktionella reservdelar.

Tillgångslager finns strategiskt utplacerat på flera ställen i Sverige och består av frekvensomriktare ACS880 av vägghängd modell från 2,2kW till 250kW och golvstående moduler R10, R11, R8i. ACS880 är en industriell frekvensomriktare som också kan ersätta ACS580 i de flesta fall då byggmåtten är liknande. Konceptet tillhandahåller även reservdelsväskor för lösa komponenter.

Tillsammans med ABB:s kompetenta fältserviceverksamhet som finns i hela landet blir tjänsten Tillgångslager en mycket kostnadseffektiv lösning som på snabbaste sätt avhjälper akuta haverier om olyckan skulle vara framme.

Fördelar

 • Funktionella reservdelar - ABB:s tillgångslager reformeras årligen
 • Kostnadseffektiv reservdelshållning - köp endast de moduler ni behöver
 • Kortare stilleståndstider - byt hela moduler, snabbt och effektivt


Länkar och nedladdningarSelect region / language