Du kan se denna sida på:

Modernisering och uppgradering för motorer och generatorer

Optimal prestanda och förlängd livslängd.

ABB:s långa erfarenhet av motortillverkning kombinerat med vår kompetens gör det möjligt för oss att erbjuda uppgradering och modernisering av befintlig utrustning. Resultatet blir ökad produktionskapacitet, minskade energikostnader och ökad livslängd.

Genom att bygga om, uppgradera och modernisera din utrustning ser vi till att den upprätthåller den funktionalitet och prestanda som krävs. Samtidig är det ett kostnadseffektivt alternativ då kostnader för konstruktion, dokumentation och installation ofta reduceras jämfört med ett byte av en helt ny enhet.

ABB utvecklar ständigt nya metoder för att du ska behålla värdet av din redan gjorda investering och vi har även möjlighet att konstruera replikor av tidiga motorer från ABB för att säkra produktion. 

Fördelar

Vill du ha produktinformation eller service?

 • Ökad produktivitet
 • Minskade drifts- och underhållskostnader
 • Ökad livslängd för utrustningen
 • Förbättrad tillförlitlighet

Tjänster


Uppgraderingar och utbyten av kontrollpaneler för synkrona motorer och generatorer

Kontrollpanelen är central i applikationer med synkrona motorer och generatorer. Men, elektroniska komponenter i panelen åldras snabbare än de mekaniska, vilket kan påverka prestandan. För att säkerställa optimal funktion är det viktigt att planera för uppgradering eller utbyte minst en gång under maskinens livslängd.

Om en kontrollpanel ska uppgraderas eller bytas ut beror på olika faktorer, som påverkan på produktionsstopp, önskad funktionalitet och kostnadseffektivitet. ABB hjälper dig att välja den optimala lösningen för din applikation.

Fördelar

 • Ökad tillförlitlighet och drifttillgänglighet
 • Förbättrad funktionalitet
 • Fullständig fabrikssupport
 • Komplett utbud av reservdelar
 • Inkluderar utvärdering av befintlig design och anpassning till nytt system

Mer information


Uppgraderingar av automatiska spänningsregulatorer för synkrona generatorer

Uppgraderingstjänsten för Automatic Voltage Regulator (AVR) är utformad för att förhindra oväntade generatoravbrott på grund av felaktig funktion i AVR, samt tillhandahålla fortlöpande teknisk support. Istället för att ersätta den gamla spänningsregulatorn med en identisk enhet, erbjuder vi uppgraderingar med den nya UNITROL® AVR.

Rotoruppgraderingar för GBA-motorer och generatorer

En rotoruppgradering i samband med en L4-inspektion är en tids- och kostnadseffektiv möjlighet att förbättra en installation. Den senaste rotortekniken har förbättrad termisk och mekanisk hållfasthet för högre tillförlitlighet. Beroende på installation kan detta förlänga rotorns livslängd med cirka 15 procent och öka uteffekten med mer än 5 procent.

Fördelar

 • Ökad tillförlitlighet och livslängd genom högre värmebeständighet och förbättrad mekanisk konstruktion.
 • Högre uteffekt tack vare förbättrad design.
 • Minskad ägandekostnad genom förlängd livslängd och högre avkastning på investeringen.
 • Optimerad användning av underhållstid genom uppgradering av installationen under det planerade underhållet.

Mer information


Borstlyftsystem

Uppgradering av ABB:s släpringade motorer med ett borstlyftsystem minskar avsevärt slitaget på borstar och släpringar, sänker servicekostnaderna och ökar tillförlitligheten. Borstlyftsystem kan monteras på nya konstruerade ABB släpingade motorer eller eftermonteras på befintliga motorer (föregående tekniska kontroller krävs).

Fördelar

 • Högre drifttid i produktionen
 • Lägre kostnader för underhåll och reservdelar
 • Längre livslängd för motorn
 • Borstarna är ordnade oberoende av belastning

Mer information


Uppgradering av matare för GBA och AMS

Ny matarrotor introduceras för synkronmaskin AMS 1000 - 1250 och GBA 800 - 1250 för att öka tillförlitligheten och tillgängligheten.

Fördelar

 • Överlägsen tillförlitlighet genom förbättrad lindningsdesign
 • Förbättrad mekanisk konstruktion baserad på FMEA-analys
 • Förbättrad kylningsdesign
 • Förenklat utbyte av roterande likriktarkomponenter för minskad stilleståndstid vid fel

Mer information


Kritiska reservdelar

Rotorer, statorer och andra kritiska reservdelar är vanligtvis designade för en specifik drift och behöver specialtillverkats. Sådana komponenter har ofta längre leveranstid än standardreservdelar.

Hög tillgänglighet på sådan typ av utrustning är därför en viktig och prioriterad fråga. God materialförmåga med snabb tillgång till fungerande kritiska reservdelar är en bra investering för att minimera långa oplanerade stillestånd och kostsamma produktionsförluster.

ABB har lång erfarenhet av att hjälpa till att avgöra bästa väg fram genom att utföra platsbesök och diagnostik av aktuell motor eller generator.

Fördelar

 • Minimerat driftstopp vid fel.
 • Minimerad produktionsförlust vid fel.
 • Användning av en enda komponent som kritisk reservdel för flera motorer och generatorer.
 • Utmärkt övergripande riskhanteringsstrategi.

Mer information


Eftermonteringssatser

ABB:s eftermonteringssatser för motorer och generatorer gör att du kan lägga till nya funktioner i dina generatorer som förbättrar underhållet och förlänger livslängden på din utrustning.

Fördelar

 • Förbättrad tillståndsövervakning
 • Längre livslängd för utrustningen
 • Satserna är enkla att installera och underhålla
 • Fullständigt stöd från tillverkaren

Exempel på eftermonteringssatser för högspänningsgeneratorer för diesel- och gasmotorer:


Ersättningsmaskiner

När en motor eller generator behöver bytas ut hjälper vi dig att välja den optimala ersättningen med rätt funktioner för din applikation för att säkerställa en sömlös övergång mellan gammal och ny produkt.

Mer information

Länkar och nedladdningar

Aktuellt

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language