Du kan se denna sida på:

Modernisering och uppgradering för drivsystem

Optimal prestanda och förlängd livslängd.

När era drivsystem börjar närma sig slutet av sin livscykel är det dags att modernisera dem. ABB erbjuder olika servicealternativ för att modernisara och uppgradera frekvensomriktare och strömriktare. Med hjälp av våra kostnadseffektiva lösningar kan du återställa utrustningens ursprungliga tillförlitlighet, potentiellt öka dess prestanda och få större flexibilitet med nya funktioner.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning

Du har en förståelse för er utrustning och behoven i er verksamhet. Vi kan se till att ni har flera alternativ för att hantera tillförlitligheten i er utrustning. Vi kan erbjuda expertråd angående de praktiska aspekterna av modernisering av drivsystem, såväl som implementering och framtida drift av olika lösningar. Vi arbetar som din partner för att optimera lösningen baserat på era budgetkrav.

Fördelar

Vill du ha produktinformation eller service?

 • Säkerställ kontinuerlig drift genom att förlänga livslängden på ditt drivsystem.
 • Hantera föråldrade komponenter med moderniseringslösningar.
 • Förbättra användbarheten och säkerheten med nya funktioner.
 • Garantera tillförlitlighet och förbättra prestanda med beprövad teknik.
 • Identifiera potentiella problem med utrustningen innan de uppstår.

Fyra alternativ för att modernisera era drivsystem

ABB erbjuder fyra olika alternativ för att modernisera era drivsystem; retrofit, uppgradering, utbyte och modernisering av drivsystem som inte är av typen ABB. Att välja det bästa alternativet beror på era egna processer, hur drivsystemen används och vilka typer av frekvensomriktare eller strömriktare som är i drift.

Moderniseringstjänster för lågspända frekvensomriktare - AC

Med ABB:s moderniseringstjänst för LV AC-frekvensomriktare kan du enkelt byta ut de viktigaste komponenterna i din frekvensomriktare. Det innebär att moderniseringen kan genomföras med minimala avbrott i den normala driften och med fokus på en kostnadseffektiv investering. Tjänsten är mycket flexibel och kan anpassas för att sammanfalla med era egna planerade driftstopp. Moderniseringen kräver inga stora förändringar av den nuvarande infrastrukturen eftersom befintliga skåpstrukturer kan användas. Detta minimerar den totala investeringen som krävs för ett moderniseringsprojekt.

ACS800 single drives
ACS600 single drives
ACS600 multidrives
ACW600 water-cooled drives
ACV700/SAMISTAR drives

Moderniseringen av ACS800-enheter är en snabb, flexibel och miljövänlig lösning för att förlänga utrustningens livslängd. Tjänsten moderniserar den befintliga ACS800-07, -17 eller -37 frekvensomriktaren med den toppmoderna digitala ACS880-tekniken, utan att behöva byta ut hela frekvensomriktarskåpet. Detta optimerar kostnaderna och minimerar driftstoppet för din verksamhet.

Fördelar:

 • Förbättrad prestanda, användbarhet och säkerhet för din utrustning
 • Tillgång till digitala tjänster för att identifiera potentiella problem innan de uppstår
 • Lösningen har testats och är bevisat säker genom standarder och certifieringar

More information:

ABB erbjuder olika lösningar för att modernisera dina befintliga ACS600 skåpmonterade frekvensomriktare med ACS880-teknik. Beroende på effekten hos frekvensomriktaren behöver endast frekvensomriktarmodulen och nödvändiga styranslutningar bytas ut. För större kraftaggregat uppgraderas alla komponenter inuti skåpet till ACS880-teknik.

Fördelar:

 • Förlängd livscykel för din frekvensomriktare
 • Förbättrad prestanda, användbarhet och säkerhet för din utrustning
 • Tillgång till digitala tjänster för att identifiera potentiella problem innan de uppstår

Mer information:

ABB:s retrofit-lösning är ett snabbt och effektivt sätt att modernisera din ACS600 multidrive och förbättra tillförlitligheten i din anläggning och process. Eftermonteringstjänsten kan utföras i utmanande miljöer och anpassas efter dina egna produktionsscheman för att minimera oväntad driftstopp och undvika ytterligare underhållsavbrott.

Fördelar:

 • Förlängd livscykel för din frekvensomriktare
 • Snabb driftsättning tack vare gradvis modernisering
 • Minskad slöseri och minskade investeringar

Mer information:

ACW600-frekvensomriktarna närmar sig slutet av sin livscykel, vilket kan innebära svårigheter att underhålla dem enligt normala underhållsprogram. ABB erbjuder möjligheten att fortsätta dra nytta av denna tillgång genom Retrofit Med denna tjänst kan frekvensomriktaren uppgraderas till den nya ACS880-tekniken med de senaste funktionerna, och dess livscykelfas ändras tillbaka till Active, vilket säkerställer tillgång till reservdelar och teknisk support.

Fördelar:

 • Säkerställ support för din utrustning
 • Utför modernisering på svåråtkomliga platser
 • Minimera driftstopp

Mer information:

Frekvensomriktarna ACV700 och SAMISTAR har nått livscykelfasen Obsolete, vilket innebär att det inte längre finns tillgång till reservdelar, underhålls- eller supporttjänster. ABB:s retrofit-lösning hjälpa dig att uppgradera dessa frekvensomriktare tillbaka till den aktiva livscykelfasen och säkerställa support under många år framöver.

Fördelar:

 • Eftermontering ger förbättrad tillförlitlighet i din process
 • Optimerad planerad driftstoppstid
 • Minskad slöseri och investeringar

Mer information:

Moderniseringstjänster för mellanspända omriktare

ABB:s uppgraderingstjänst låser upp de senaste funktionerna i era MV-frekvensomriktare genom att installera toppmoderna styrsystem i beprövade och befintliga konstruktioner. En uppgradering av drivsystemet bidrar till att minimera investeringskostnaderna och minska den stilleståndstid som krävs. Uppgraderingstjänsten kan även förbättra frekvensomriktarens effektivitet och tillförlitlighet, så att den kan dra nytta av de senaste tekniska framstegen.
ACS1000
ACS5000
ACS6000
PCS6000
MEGADRIVE-LCI
Consulting services

Moderniseringen av ACS1000-enheten inklusive"Main Board upgrade (AMC34)" förlänger livscykelsupport för enheten genom installation av den senaste AMC34-kontrollplattformen, utbyte av föråldrade komponenter och förbättrade nya programfunktioner - allt med minimala CO₂-utsläpp.

  Fördelar med “Main Board UG (AMC34)":

  • Upp till 10 års förlängd livscykelsupport
  • Gateway med högsta möjliga cybersäkerhet
  • Optimerade investeringskostnader genom kombination med förebyggande underhåll

  Uppgraderingstjänster för "Main Board UG (AMC34)":

  • Uppgradering av EC-fläkt
  • ABB Ability™Condition Monitoring for drives
  • Uppgradering av transformatorskyddsrelä

  ABB erbjuder olika tjänster för att bibehålla prestandan hos ACS5000-omriktare och hålla dem uppdaterade med den senaste tekniken. Detta hjälper till att maximera det långsiktiga värdet för dina tillgångar och förbättra driftsäkerheten.

  • PM-kit för vattenkylda ACS5000, generation 1
  • Uppgraderingssatser vattenkylda ACS5000, generation 1
  • Förebyggande underhåll och uppgraderingssatser för luftkylda ACS5000

  Fördelar:

  • Kontrollerade kostnader
  • Optimerad tillgänglighet
  • Garanterade livscykeltjänster
  • Ökad tillförlitlighet

  ACS6000-modernisering med UCU-26 är en snabb, tillförlitlig och miljövänlig lösning för att förlänga livslängden på frekvensomriktaren. Tjänsten moderniserar den befintliga ACS6000 mellanspänningsomriktaren med den toppmoderna UCU-26 kontrollplattformen från ACS6080, utan att behöva byta ut hela skåpet. Moderniseringen med UCU-26 erbjuder förutom den välkända DTC (direct torque control) en ny styrmetod,  MP3C (model predictive pulse pattern control). Detta kan optimera effektiviteten och dynamiken i frekvensomriktaren och hjälper till att bibehålla systemets höga tillförlitlighet med minsta möjliga CO₂-utsläpp, vilket också förlänger livslängden för både frekvensomriktaren och motorn.

  Fördelar med "Modernisering med UCU-26":

  • Upp till 50% lägre harmoniska förluster i motorn
  • 2 års garanti
  • Utökad livscykelsupport
  • Optimerade underhållskostnader
  • Optimerade investeringskostnader genom paketering med förebyggande underhåll

  Tillhörande tjänster för "Modernisering med UCU-26":

  • Power Upgrade
  • Arc Guard System™ Safety upgrade
  • ABB AbilityTM Condition Monitoring for drives

  Mer information:

  Modernisering av PCS6000 för vindkraft med ett PEC3-paket ger möjlighet att öka elproduktionen och minskade driftstopp samtidigt som frekvensomriktarens livslängd förlängs. Moderniseringspaketet omdefinierar LCI-enhetens potential genom att erbjuda ökad processkraft, förbättrad tillförlitlighet och avancerad cybersäkerhet. Denna tjänst är skräddarsydd för PCS6000-ägare.

  Två alternativ för uppgraderingstjänster finns tillgängliga:

  • Uppgradering av styrning
  • Power Upgrade

  Fördelar:

  • Upp till 10% högre produktionsutfall
  • Förlängd livslängd för utrustningen upp till 2 gånger
  • Toppmodern cybersäkerhet

  Modernisering av MEGADRIVE-LCI med ett PEC3-paket ger industriella processer ökad produktion och minskade CO₂-utsläpp samtidigt som livslängden för frekvensomriktaren förlängs. Moderniseringspaketet omdefinierar LCI-frekvensomriktarens potential genom att erbjuda ökad processkraft, förbättrad tillförlitlighet och ökad effektivitet.

  Två alternativ för uppgraderingstjänster finns tillgängliga:

  • Uppgradering av styrning (PSR till PEC3)
  • Uppgradering av moderkort (PEC2 till PEC3)

  Fördelar:

  • Upp till 5% högre produktionskapacitet
  • Upp till 10% lägre CO₂-utsläpp
  • Förbättrad processäkerhet
  • Längre livslängd för utrustningen
  • Snabb fjärrsupport vid problem

  Mer information:

  Vi erbjuder ett brett spektrum av avancerade ingenjörs- och konsulttjänster som kan hjälpa dig att ta prestandan hos dina drivsystem till nästa nivå. Oavsett om det gäller systemanalys, installation, optimering eller uppgradering kan våra drivsystemexperter hjälpa ditt team att tillhandahålla service i världsklass för att säkerställa att dina tillgångar uppfyller dina behov.

  Våra tjänsteutbud omfattar:

  • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
  • Electro-Mechanical System Interaction (EMSI)
  • Advanced Control Performance Optimization (ACPO)
  • Advanced Power Factor Improvement (APFI)
  • Behavioral and Real-Time Digital Twins
  • PowerUP

  Fördelar:

  • Optimala driftskostnader
  • Minimala CO₂-utsläpp
  • Maximal uteffekt
  • Optimalt beslutsfattande för din process

  Ytterligare information:

  Moderniseringstjänster för strömriktare - DC

  Thyristortekniken som används i strömriktare är mycket robust. Styrelektroniken och andra komponenter måste dock bytas ut när strömriktaren åldras för att den ska fortsätta fungera korrekt. ABB:s moderniseringslösningar för DC uppdaterar de viktigaste komponenterna i er strömriktare så att den är i linje med den senaste utvecklingen inom styrteknik för DC och lägger till moderna funktioner i den befintliga installationen. På så sätt minimeras stilleståndstiden och säkerställs att din investering utnyttjas så effektivt som möjligt.

  Ersättningsomriktare

  När en omriktare behöver bytas ut hjälper vi dig att välja den optimala ersättningen med rätt funktioner för din applikation för att säkerställa en sömlös övergång mellan gammal och ny produkt.

  Relaterade tjänster

  Aktuellt

  Loading documents
  • Kontakta oss

   Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

   Kontakta oss
  Select region / language