Fullomriktarkoncept för högvarvstillämpningar

ABB:s lösningar för fullomriktarkoncept för högvarvstillämpningar inbegriper bl.a. permanentmagnetgeneratorer, asynkrongeneratorer och fulleffektomriktare lämpade för land- eller havsbaserade turbiner. Kontaktorer och effektbrytare gör drivlinesortimentet komplett.

Fullomriktarkoncept

I ett fullomriktakoncept skiljer omriktaren generatorn och den mekaniska drivlinan från nätet. All genererad effekt matas genom omriktaren till nätet. Normalt används synkron- (permanentmagnet) och asynkrongeneratorer. Omriktaren kontrollerar generatorns vridmoment och varvtal. 

Fördelar jämfört med det dubbelmatade konceptet:

 • Generatorn separeras från nätet
 • Minskad mekanisk belastning på turbinen vid fel på nätet
 • Bättre överensstämmelse med nätanslutningsregler (grid code)
 • Möjligt att utnyttja hela varvtalsintervallet
 • Högre årligt energiutbyte
 • Maximal produktion av reaktiv effekt
 • Fullständig effektreglering

Fullomriktarkoncept för högvarvstillämpningar

Fullomriktarkoncept med för högvarvstillämpningar liknar rent mekaniskt den dubbelmatade principen med en normal trestegad växellåda och en liten högvarvs-, permanentmagnetgenerator (upp till 2 000 v/min). Även asynkrongeneratorer används.

Fördelar:

 • Lägst generatorvikt och minst till storleken
 • Kan användas för att uppgradera befintliga dubbelmatade konstruktioner

Vårt erbjudande

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language