Service för vindkraft

ABB är en ledande leverantör av elektriska komponenter, system och tjänster till vindkraftsindustrin. Vi utvecklar hela tiden vårt serviceerbjudande för att kunna erbjuda produkter och tjänster genom en vindkraftsparks hela livscykel.

Med föränderliga förutsättningar för vindkraft och myndigheters kontinuerliga översyn av stödmekanismer, är det viktigt att driva vindparker med hög effektivitet och med en optimerad styrnings- och underhållsstrategi.

Med vår lokala och globala närvaro, snabba leveranser och lyhördhet, omfattar vårt erbjudande effektivisering, produktionsökning, förbättrad tillförlitlighet och minskade kostnader för energi under vindkraftsparkens livslängd.

Vårt erbjudande

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language