Statkraft väljer ABB:s synkronkompensatorer för att hjälpa Storbritanniens National Grid uppnå sina mål på noll koldioxidutsläpp

Projektet i Liverpool kombinerar ABB:s synkronkompensatorer med svänghjul som hjälp att stabilisera kraftnätet när förnybar energi ersätter stora fossilbaserade kraftverk.

ABB har vunnit ett större totalentreprenadskontrakt med Statkraft, Europas största alstrare av förnybar energi, för att utforma, tillverka och installera två synkronkompensatorer med hög rotationsenergi för Lister Drive Greener Grid-projektet i Liverpool i nordvästra England. Det innovativa projektet har en central roll i att stabilisera det lokala kraftnätet för att hantera ökade mängder vind- och solkraft. Det kommer att hjälpa National Grid uppnå sitt mål att driva ett elsystem utan koldioxidutsläpp per 2025.

  • En konstnärstolkning av Lister Drive Greener Grid-projektet.
  • ABB:s synkronkompensatorer ger stöd för ett stabilare kraftnät och gör att fler förnybara energikällor kan anslutas till nätet.

Storbritanniens initiativ att minska koldioxidutsläppen och minimera klimatförändringar driver på den ökade användningen av förnybar energi. Utmaningen är att vind- och solkraftkällor använder transformationstekniker som inte ger den tröghet som nätoperatörer förlitar sig på för att hålla elnätet stabilt.

ABB:s synkronkompensatorer erbjuder en innovativ lösning som tar itu med den utmaningen. De är stora roterande maskiner som ersätter funktionen av kol- eller gasturbindrivna generatorer genom att ge en alternativ källa till rotationsenergi. De ger stöd åt det nationella kraftnätet genom att erbjuda reaktiv kraftkompensation och ytterligare kortslutningskapacitet, vilket gör att fler förnybara energikällor kan anslutas till nätet.

Synkronkompensatorer har driftsatts av ABB för att förstärka kraftnät i Australien, Kanada och Skottland. Lister Drive-projektet är den första installationen i England. Det är också ABB:s första projekt någonsin i världen som inkluderar ett svänghjul med extra hög rotationsenergi. Systemet kombinerar en synkronkompensator på 67 megavoltampere reaktiv (MVAr) med ett 40 tons svänghjul som ökar den omedelbart tillgängliga trögheten med 3,5 gånger. Lösningen ser till att nätets frekvens och spänning hålls stabila inom de snäva gränser som är nödvändiga för att kraftnätet ska förbli tillförlitligt.

För att säkerställa ständig tillgänglighet för det här avgörande systemet har Statkraft undertecknat ett servicekontrakt på tio år med ABB. ABB:s brittiska fältserviceteam tillhandahåller ett fullständigt utbud av underhållstjänster, både vid planerat och akut underhåll.  En fullständig svit av ABB Ability™-lösningar för digital tillståndsövervakning driftsätts för att optimera prestanda och förutsäga underhållsbehov. Genom att utvärdera realtidsdata med molnbaserad analys kan teamet planera avhjälpande åtgärder innan problem uppstår, vilket säkerställer systemets stabilitet.

”ABB har ambitiösa hållbarhetsmål för vår verksamhet och våra produkter, så det är väldigt positivt när våra synkronkompensatorer möjliggör att fler förnybara energikällor kan anslutas till nätet vid projektet i Liverpool”, säger Kristina Carlquist, General Manager, Synchronous Condenser på ABB Motion.

Kristina Carlquist, General Manager, Synchronous Condenser på ABB Motion. Foto: ABB.
Kristina Carlquist, General Manager, Synchronous Condenser på ABB Motion. Foto: ABB.
center

David Hughes, vd för ABB i Storbritannien, säger: ”ABB är glada att samarbeta med Statkraft i det här kritiska projektet för att stabilisera vårt elnät i Storbritannien. Vår innovativa teknik, som understöds av ett långsiktigt servicekontrakt, gör det möjligt att lägga till ytterligare förnybara källor när Storbritannien övergår till en mer miljömässigt hållbar framtid.”

David Flood, vd för Statkraft UK, säger: ”Lister Drive-projektet bygger på Statkrafts expertis inom elmarknaden och förnybara energikällor för att visa att vi kan förverkliga vår vision att vara en systemintegrerare för förnybar energi.”

ABB:s synkronkompensatorer med hög rotationsenergi kommer att tillverkas vid ABB i Västerås och installeras av ABB UK. Projektet är ett fullständigt totalentreprenadspaket som även omfattar hjälputrustning som ABB ACS880 regenerativa frekvensomriktare, AXR 500-motorer, UniGear ZS1 MV-ställverk med SWICOM- och VD4-brytare samt reglage. Lister Drive-projektet planeras tas i drift under 2022.

För mer information: https://new.abb.com/motors-generators/synchronous-condensers

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 februari, 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp