Reläskydd - kraftnätets väktare

I kraftverk och transformatorstationer finns mängder av reläskydd som skyddar kraftnät och apparater från haverier. Som automatsäkringar, fast mycket smartare.

Ett reläskydd fungerar i praktiken som en automatsäkring gör i hushållet, det ser till att strömmen blixtsnabbt slås ifrån och skyddar därigenom både människor och apparater. Utan reläskydd skulle apparaterna vara hjälplöst utlämnade för störningar och haverier, och människor skulle utsättas för risken att skadas av höga spänningar. Reläskydden ser till att vi har en säker och tillförlitlig elförsörjning.
Som en nödvändig del i kraftnäten har reläskydden funnits i mer än hundra år. År 1903 tog Asea fram det första mekaniska reläskyddet, 1930 kom det elektromekaniska och 1980 det numeriska reläskyddet som använder digital teknik i form av integrerade kretsar. År 2005 presenterades den senaste produktgenerationen i 670 serien, fullmatad med intelligent teknik som både skyddar, larmar och minns.

Beordrar brytare

Reläskydd finns i en rad olika typer, allt efter vad de ska skydda. Det finns exempelvis transformatorskydd, brytarfelsskydd och ledningsskydd. Reläskyddet mäter kontinuerligt bland annat ström och spänning till den apparat eller ledning den ska skydda och reagerar inom millisekunder om ett gränsvärde överskrids. Inuti reläskyddet sluts då ett relä. Kontakten i reläet ger en impuls till en ansluten högspänningsbrytare som öppnar, strömmen slås ifrån och apparaten eller ledningen blir spänningslös och ofarlig både för sig själv och för folk.

Samtidigt registrerar reläskyddet allt som händer. Mätvärden på ström och spänning, händelser som utlösts, tidpunkter; alla data lagras och kan sedan användas för en funktions- eller störningsrapport. Dessutom kan reläskydden kommunicera med varandra, med driftcentralen och med jourhavande elektriker.

Driftingenjören får snabbt veta att något är fel, kan koppla upp sig till reläskyddet och få reda på exakt vad som är fel. Dessutom var någonstans felet har inträffat - nog så viktigt om det är ett fel ute på en kraftledning.

Anpassas till apparat

De fyrkantiga lådor som innesluter 670-seriens produkter ser i stort sett lika ut oavsett funktion. För de olika varianterna anpassas innanmätet till den apparat eller ledning som ska skyddas och efter vilka smarta funktioner man vill ha.

Skydden kan också anpassas för anslutning till många olika automationssystem och det är även möjligt att ställa in parametrar på distans, direkt från kraftbolagens kontor.

I ett modernt reläskydd kan fler än 1 000 parametrar ställas in på olika sätt. Valfriheten är enorm och därför har vi underlättat så långt det går. De levereras konfigurerade för sitt användningsområde med endast ett fåtal parametrar som måste anpassas till kraftnätet och är därför lätta att ta i drift.

Mer om...

Select region / language