Ställverket - fördelar el och skyddar nätet

I varje knutpunkt i elnätet finns ställverk som fördelar strömmen ut till flera ledningar och bryter respektive öppnar för ström vid behov.

Likt ett stort vägnät sträcker sig elnätet över Sverige med elledningar av olika storlek. I varje ”vägkorsning”, ända in i en industris egen elförsörjning, finns ett ställverk. Ställverket är som den elcentral vi har i vår villa eller lägenhet. Uppgiften är att fördela strömmen till användarna och att skydda användarna om det blir fel någonstans, så som våra små säkringar gör i elcentralen.
I de flesta knutpunkter i elnätet återfinns ställverk i en transformatorstation, tillsammans med en transformator som ändrar spänningen. Men ett ställverk kan också vara en ren kopplingsstation som fördelar ut ström med bibehållen spänning. Det förekommer till exempel i högspänningsnätet.

Kontrollerar och bryter

För varje in- och utgående ledning har ställverket en brytare, eller ibland frånskiljare, som sluter respektive öppnar för elströmmen. Till brytaren finns ett reläskydd som vid behov kan styra brytaren men framförallt fungerar som en ”säkring”. Om det blir fel kan reläskyddet snabbt bryta strömmen och hindra skador på människor och utrustning. Eventuella fel avslöjas av ställverkets givare som är kopplade till reläskyddet: ström- och spänningstransformator och, för vissa användningsområden, givare som mäter frekvens och obalans mellan faserna.

Genom reläskyddet kan ställverket kommunicera med ett styrsystem i en driftcentral någonstans i landet. Reläskyddet rapporterar mätvärden och allt som händer till styrsystemet, omvänt kan driftoperatören styra ställverkets brytare via reläskyddet och exempelvis koppla bort eller in en kraftlinje.

Högspänningsställverk är oftast stora anläggningar utomhus. De används i stamnät och regionnät, i spänningsnivåer från 50 kV upp till 800 kV. Brytarna är vanligtvis Combinedbrytare där brytaren kombineras med personsäker frånskiljare i en och samma apparat. Isolatorerna som klär brytarna är allt oftare av tåligt polymermaterial istället för porslin. 

Mellanspänningsställverk arbetar i distributionsnät, stora industrier och kommersiella fastigheter, i spänningsnivåerna 1-50 kV. De byggs kapslade i skåp, med ett skåp för varje utgående ledning och brytare. En stor industri, som exempelvis ett stålverk, kan ha 200-300 skåp som bland annat fördelar el till verkets alla stora elmotorer. Ställverkets skåp kan ha ljusbågseliminator som på några millisekunder bryter ljusbågen och skyddar mot farliga gaser och brand.

Snabbare och säkrare

Som så många av ABB:s kraftprodukter har ställverket en lång historia. Dagens utveckling går bland annat mot enklare montage, där mer färdigställs i fabrik och mindre på site. Tekniken utvecklas för högre personsäkerhet och mer miljöhänsyn. En viktig faktor är exempelvis att hitta nya material så att tillverkningsprocessen blir så miljöanpassad som möjligt.

Mer om...

Select region / language