Robot för billackering

Ett effektivt verktyg i biltillverkningen är ABB:s robot IRB 5500 som radikalt minskar energianvändningen när en ny bil ska lackeras.


Bilindustrin brottas inte bara med utmaningen att utveckla mer energisnåla bilar med låga utsläpp av koldioxid. Även vid tillverkningen av själva bilarna går det åt stora mängder energi och sökandet efter mer energieffektiva produktionslösningar har högsta prioritet.

Lackeringen av bilarnas karosser svarar för mer än 50 procent av den totala energianvändningen i en bilfabrik. En av anledningarna är de extremt höga kraven på ventilation av lackeringsbåsen, mycket på grund av de explosiva gaser som bildas och måste ventileras bort. Det går därför åt mängder av energi för att värma upp och rena luften som strömmar över karosserna.

2007 lanserade ABB målningsroboten FlexPainter IRB 5500 som snabbt har blivit en stor försäljningsframgång och då inte bara för sin lackeringsförmåga. Genom sin unika konstruktion minskar den också energianvändningen i bilfabriker över hela världen.

Genom ett helt nytt designkoncept har IRB 5500 utan konkurrens det största och mest flexibla arbetsområdet av alla målningsrobotar på marknaden. Två IRB 5500 gör samma jobb som fyra robotar gjorde tidigare. Och genom att IRB 5500 är väggmonterad tar den inte heller upp någon golvyta. 

Detta betyder att lackeringsbåsen nu kan göras betydligt mindre. Och mindre lackeringsbås innebär mindre volym att ventilera och radikalt minskad energianvändning.

För att göra betydelsen av minskad volym tydligare: ett traditionellt lackeringsbås med golvmonterade robotar har en golvyta på 67 kvadratmeter. Energikostnaden är årligen cirka 1,2 miljoner kronor och när energin produceras genereras cirka 660 ton koldioxid. En normalstor bilfabrik kan ha upp till sex liknande robotceller. Det innebär energikostnader på cirka 7 miljoner kronor och årliga koldioxidutsläpp på totalt cirka 4 000 ton.

När roboten inte längre står på golvet kan golvytan krympa och minska cellens totala volym. Det innebär att energikostnaderna för ventilation och värme kan minska till cirka 600 000 kronor och även koldioxidutsläppen har halverats.

I exemplet minskar därför en bilfabrik sina årliga energikostnader för lackeringen med cirka 3,4 miljoner kronor och koldioxidutsläppen med cirka 2 000 ton.

Men det är inte bara de energieffektiva egenskaperna som uppskattas av kunderna. Robotens stora arbetsområde i kombination med en extremt snabb acceleration är en annan viktig förklaring till försäljningsframgångarna.

Mer om...

Select region / language