Snabbare service när roboten själv larmar

Med tjänsten Remote Service larmar en krasslig robot själv efter hjälp. Via trådlös teknik får ABB:s servicetekniker larmet, analyserar data och kan ge minutsnabb support.

Överallt inom industrin står ABB:s robotar och lyfter, packar, fräser och svetsar. Outtröttliga och slitstarka, ofta i dygnet-runt-skift. Det är inte vanligt att de går sönder men när det sker, skapar det stora problem i produktionen hos kunden. För många kunder är varje minut av stillestånd dyrbar och de behöver service snabbare än vad lokala servicetekniker normalt kan ge.

Remote Service består rent fysiskt av en kommunikationsenhet, en svart box som också till sin funktion påminner om flygplanens ”Svarta låda”. Boxen är kopplad till robotens styrsystem och kan läsa av och lagra information som gör det möjligt att analysera tillstånd och nyckelparametrar hos roboten.

När roboten råkar ut för ett haveri lagrar boxen blixtsnabbt information om nuläget för roboten, historiska värden som loggfiler och systembackup samt ett antal mätvärden som temperatur och spänning. Med sitt inbyggda modem och GSM-nätverket överför boxen data till en central server och till kundens egen hemsida. Larm om haveriet går automatiskt vidare med e-post eller SMS till en av de servicetekniker som ansvarar för roboten och som direkt går in på hemsidan och analyserar vad som hänt.

Ofta kan serviceteknikern med hjälp av diagnostik ta reda på orsaken till felet och i många fall hjälpa kunden att åtgärda det själv. I andra fall kan serviceteknikern förbereda för extra snabbt utskick av reservdel och servicebesök för byte på plats. I bägge fallen kan servicejobbet utföras snabbare, effektivare och med högre kvalitet.

Systemet är byggt på ett ”Machine to Machine”-koncept som fungerar helt automatiskt och där människan kommer in enbart när det gäller analys och rekommendation till kund.

Remote Service ger också nya möjligheter till förebyggande underhåll, då boxen regelbundet kan mäta ett antal tillstånd som en hälsokontroll. Den kan läsa av parametrar som kan skvallra om framtida haveri och vid behov larma teknikern i förväg. Samtidigt behöver ingen bekymra sig om roboten när den mår bra.

Den första Remote Service installerades i en bilindustri i USA och den kom snart till nytta. Moderkortet i en robots skåp blev för varmt och temperaturökningen utlöste larm via Remote Service. Tack vare larmet kunde man snabbt byta fläkt och avvärja ett kostsamt produktionsstopp.

Mer om...

Select region / language