ABB stöttar satsningar på återuppbyggnad av kritisk infrastruktur i Beirut

Efter den förödande explosionen i Beiruts hamn i Libanon i augusti 2020, då människor omkom och många viktiga samhällstjänster drabbades, har återuppbyggnaden tagit fart. ABB skänker produkter och lösningar för att säkra upp kraftinfrastrukturen.

Större sjukhus och en skola i Beirut kommer att få produkter och lösningar från ABB för att återställa och påskynda rekonstruktionen då staden bygger upp civilsamhället igen.

center

Mike Mustapha, chef för Global Markets på ABB Electrification säger: ”Vi är ett företag som stöttar uppbyggnaden av trygga och hållbara samhällen i de länder där vi verkar och det är vår skyldighet att ge kraftfullt stöd för att återuppbygga infrastrukturen i Beirut, där vi säkerställer en tillförlitlig strömförsörjning för dessa kritiska tjänster.”

Tillsammans med ABB:s lokala partner Harb Electric inkluderar produktdonationerna ett UPS-system (Uninterruptible Power Supply) till varje sjukhus tillsammans med olika typer av smart utrustning för strömförsörjning samt energidistributionslösningar.

UPS:er och smarta elkraftskomponenter tillhandahålls som en holistisk lösning från ABB för att framtidssäkra el- och kraftinfrastrukturen på sjukhusen i händelse av strömavbrott.

Infrastrukturen matar också alla kritiska laster från operationssalar och rum med strömkänslig utrustning, inklusive röntgenapparater, MRI-utrustning (Magnetic Resonance Imaging) och respiratorer.

Nicolas Akiki, sjuksköterska på Rosary Sisters Hospital, säger: ”Vårt sjukhus drabbades allvarligt av explosionen då vi ligger i omedelbar anslutning till hamnområdet. Vi har lidit omfattande skador på strukturer och utrustning och det innebar att vi inte längre kunde fungera på alla våra medicinska och administrativa enheter eller behandla några patienter.”

”Vi är djupt tacksamma för er stora generositet. Ert stöd kommer att hjälpa oss mot vårt mål att återuppbygga sjukhuset så det kan fungera igen och tjäna vårt samhälle på bästa sätt.”

Rosary Sisters Hospital har 200 sängplatser som, när de åter tagits i bruk, kommer ge välbehövlig medicinsk vård till samhället.

ABB:s gåvor med elektrisk utrustning och system kommer också att gå till Lebanese Hospital Geitaoui – UMC och Quarantine Government Hospital, som fortsatte att vårda sjuka och skadade trots skador på sjukhusbyggnaderna.

”Vårt sjukhus drabbades också hårt av explosionen”, säger Karen Sakr, Hospital CEO på Quarantine Government Hospital. ”ABB:s satsning på att framtidssäkra ett antal operationssalar, behandlingsrum, utrustning och personalutrymmen med tillförlitlig ström och ett leveranssäkert elsystem gör det möjligt för oss att fortsätta rekonstruera viktiga delar av sjukhuset och fortsätta att leverera förstklassig och tillgänglig patientvård, välbefinnande och säkerhet.”

Många av komponenterna går också till en skola för att utrusta och ersätta den föråldrade elinfrastrukturen som nästan helt förstördes vid detonationen. ABB:s smarta ström- och distributionskomponenter säkerställer säkerheten hos elleveranserna från källa till eluttag och ger en trygg och bekväm miljö för elever och lärare inför nästa skolår.

Rodolphe Abboud, rektor på Collège du Sacré-Coeur, säger: ”Vi arbetar hårt dessa dagar så att vi kan återuppbygga de viktigaste delarna av Collège du Sacré-Coeur innan det nya skolåret börjar. ABB:s donation kommer att vara till stor hjälp när vi ska uppnå två centrala mål: återuppbygga skolan och lansera vårt nya distansundervisningsprogram så att skolåret 2020 – 2021 kan starta i tid.”

Ett antal offentliga byggnader, bland annat 159 skolor och flera sjukhus, skadades eller förstördes i explosionerna som ägde rum den 4 augusti. Över 6 500 personer skadades och 300 000 fick sina hem skadade eller förstörda.

Hussein Harb, CEO på Harb Electric, förklarar: ”Den libanesiska sjukvården är i stort behov av dessa sjukhus för att bekämpa pandemin. Denna stora insats kommer att hjälpa sjukhusen att återhämta sig och återuppta verksamheten för att göra en välbehövlig insats i att hjälpa lokalsamhällena, vårda människor och rädda liv. Vi är stolta över att vara ABB:s partner som, i synnerhet under dessa tider av nöd, stiger fram och hjälper samhället.”

ABB har vård och samarbete centralt i sin kultur. I samhällen runt om i världen stärker ABB sin långa tradition av samhällsengagemang genom att tillhandahålla kraftfullt stöd till samhällsbyggande projekt. Denna strategi har tillsammans med lokala partners gjort det möjligt för företaget att stötta återuppbyggnadssatsningarna i Beirut i rätt tid på ett ansvarstagande sätt.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 november 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp