Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Datacenter

Intelligent data behöver intelligent kraft. Vi vet att du behöver säker kraft för att hålla din datastyrda verksamhet igång 24 timmar om dygnet.

Våra lösningar för datacenters och integrerade system är utformade för tunga applikationer och världens ständigt ökande datakrav. Vi erbjuder teknik för molntjänster, colocation och telekommunikation. Fördelarna är tydliga:

  • Skalbar infrastruktur som kan växa eller krympa beroende på efterfrågan
  • Transparens för att göra automatisering enklare
  • Intelligenta elnätsanslutningar som ger dig fler val för hur du hanterar din energi

Oavsett vilka utmaningar du kan möta, om det är utrymmesbesparingar, modularitet och flexibilitet, energieffektivitet, kontinuerlig drift eller säkerhet, har vi de lösningar du behöver för att övervinna dem.

InteractiveDCpresentation

Interaktiv presentation av vårt erbjudande till datacenter

ABB löser de stora frågorna för datacenter

Vårt erbjudande

Aktuellt

Information och resurser [en]