El utan avbrott säkrar produktionen av läkemedel

El utan avbrott säkrar produktionen av läkemedel

Miljontals människor världen över får ett bättre liv tack vare läkemedel från AstraZeneca. Hög driftsäkerhet är ett måste i den högteknologiska process som läkemedelstillverkning innebär, och ABB är med och säkrar den viktiga tillgången till avbrottsfri el.

AstraZeneca bryter ständigt ny mark inom innovation, utveckling och produktion av läkemedel. Företagets produktionsanläggning i Södertälje är en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel. Här stod nyligen Sweden Biomanufacturing Center klart, en tillverkningsanläggning för biologiska läkemedel som till stor del är automatiserad.

"Sweden Biomanufacturing Center har byggts för att tillverka framtidens biologiska läkemedel, som är mer specialiserade och riktade än andra läkemedel, och den är en kritisk del av AstraZenecas produktion. Hittills har vi börjat tillverka två läkemedel men vår portfölj växer så fler produkter är på gång, bland annat ett läkemedel mot cancer och ett förbyggande läkemedel mot covid-19", säger Åsa Manelius, chef för Sweden Biomanufacturing Center.

  • Miljontals människor över hela världen får möjlighet till ett bättre liv tack vare läkemedel från AstraZeneca.
  • Åsa Manelius är chef för Sweden Biomanufacturing Center, AstraZenecas nya tillverkningsanläggning för biologiska läkemedel.
  • AstraZeneca i Södertälje är en av världens största siter för läkemedelstillverkning.

Höga krav i steril fabrik

Produktion av läkemedel är omgärdad av höga krav och omfattande regler, och ställer stora krav på såväl medarbetare som underentreprenörer och leverantörer. De biologiska läkemedel som produceras vid Sweden Biomanufacturing Center är exempelvis oerhört känsliga för temperaturer och skakningar, och med högt ställda krav på kylkedja, ventilation och luftflöden är anläggningens driftsäkerhet central. Konsekvenserna av ett eventuellt stopp blir omfattande.

"Ett av de största problemen är att sanera i en steril fabrik. Ett 20 sekunders avbrott i infrastrukturen kan innebära 24 timmars städning och för AstraZeneca innebär ett sådant stopp flera miljoner kronor i tappad försäljning", säger Jerry Johansson, ansvarig för Engineering, Maintenance and Asset Management på AstraZeneca.

  • Jerry Johansson, ansvarig för Engineering, Maintenance and Asset Management på AstraZeneca.
  • Tillförlitlig el är en förutsättning för verksamheten i Sweden Biomanufacturing Center. Peter Edstein är driftansvarig på Caverion.
  • Att säkerställa tillgången till el, och framför allt avbrottsfri el, är prioriterat på AstraZeneca.

För att säkra tillgången på tillförlitlig el arbetar AstraZeneca i ett partnerskap med Caverion, som förvaltar och ansvarar för driften av de stora anläggningarna i Södertälje, en infrastruktur som totalt omfattar 550 000 kvadratmeter och inkluderar allt från toppmoderna Sweden Biomanufacturing Center till produktionsanläggningar med ett halvt sekel på nacken.

"Vi jobbar långsiktigt med vad vi vill uppnå med våra elanläggningar. Att säkerställa tillgången till el, och framför allt avbrottsfri el, är prioriterat. Därför jobbar vi mycket med den interna kvaliteten och med att hantera och bygga bort störningar. Målet är att verksamheten ska tåla ett fel", säger Jerry Johansson.

Snabbt brytarbyte säkrar tillgänglighet

ABB har en lång historia av att leverera både omfattande automationsprojekt och enskilda produkter till AstraZeneca, och man utför service och support av elanläggningen i Södertälje. Nyligen genomfördes byte av åtta brytare i ställverk som förser en av AstraZenecas produktionslinor för astmainhalatorer med tillförlitlig el. Caverion inspekterar och testar ställverksfacken löpande, och de har en rullande treårsplan för förebyggande underhåll och utbyte av obsoleta produkter. Den här gången valde man att göra en retrofitlösning: de 30 år gamla brytarna plockades ut ur ställverksfacket och ersattes av en retrofitlösning där Megamax-brytaren ersätts av en Emax 2-brytare. Genom att enbart byta ut brytaren - och inte hela ställverket - tog arbetet inte mer än en-två timmar.

  • Peter Edstein är driftansvarig på Caverion tillsammans med Alexander Johannesson, servicetekniker på ABB.
  • Att underhålla en stor anläggning är ett ständigt pågående arbete. På AstraZeneca inspekteras och testas ställverksfacken löpande, och man har en rullande treårsplan för förebyggande underhåll.
  • Snabbt byte. Alexander Johannesson, servicetekniker på ABB, vevar ut den gamla brytaren och ersätter den med en ny – en retrofit-lösning som funktionsäkrar ställverket för framtiden.

"Det var viktigt att bytet kunde göras så fort och under pågående produktion. Hade det tagit en hel dag hade vi varit tvungna att vänta till nästa produktionsstopp. När vi anlitar ABB så vet vi både att jobbet går fort och att vi får brytare av riktig hög kvalitet. Med tanke på konsekvenserna och kostnaderna för ett produktionsstopp så återbetalar sig investeringen i brytarna inom ett par dagar", säger Peter Edstein, driftansvarig på Caverion.

Tack vare de nya brytarna har risken för stillastående produktion minskat, personsäkerheten förbättrats och AstraZeneca har säkrat den framtida tillgången till kompetens och reservdelar.

"Utvecklingen går framåt och vi måste modernisera ställverken. När vi gör det är det viktigt att hitta smarta lösningar för renovering och uppgradering, där kompabilitet och personsäkerhet är väldigt betydelsefullt", säger Jerry Johansson.

ABB viktig leverantör till AstraZeneca

ABB:s leveranser till AstraZeneca spänner över många områden. Sedan början av 1990-talet har man levererat automationsprojekt både för batchproduktion av aktiva substanser i läkemedel och för batchstyrda beredningslinjer för inhalationsvätskor för astmamediciner. ABB har även levererat stora UPS:er för avbrottsfri kraftförsörjning för styrsystem och processutrustning, och låg- och mellanspänningsställverk samt undercentraler till AstraZenecas anläggningar. På AstraZeneca finns dessutom ett 60-tal ABB-robotar, framför allt inom packning men även kollaborativa robotar.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp