Smart uppgradering och uppdatering

Flexibla och hållbara lösningar för att förnya olika system för distribution av lågspänning.

Under de senaste decennierna har det skett en snabb utveckling inom denna teknik och lagstiftning som rör elinstallationer vilka har blivit allt mer effektiva och säkra.

Med tanke på att livscykeln för ett ställverk är omkring 40 år, samtidigt som tekniken utvecklas mycket snabbare (var tredje till femte år eller mindre), förstår man att det är nödvändigt att hålla de elinstallationerna uppdaterade.

ABB:s produkter och lösningar är utformade på ett sätt som gör det möjligt att uppgradera installationen istället för att byta ut den. Det bidrar till cirkulär ekonomi och hållbarhet.

De främsta anledningarna till att uppdatera anläggningar är:

  • Att hålla systemet aktivt och igång för att maximera anläggningens hållbarhet
  • Maximera energieffektiviteten för att tillgodose den ökande efterfrågan på energi
  • Förbättra systemets prestanda och säkerhet genom att introducera ny teknik i elsystemet.

ABB erbjuder stora möjligheter att uppgradera olika lösningar, både från ABB och andra leverantörer, helt utifrån behov:

  • Light: lösning för att hålla digitalt aktiverade installationer med moderna ställverk uppdaterade. Uppgradera installationen helt utan driftstopp.
  • Medium: en lösning för att digitalt aktivera installationer som inte har digital funktionalitet men fortfarande är i gott skick. Den möjliggör digitalisering tack vare minsta möjliga ingrepp i den elektriska installationen.
  • High: avsedd att förnya den elektromekaniska delen av utrustningen med den allra senaste tekniken. Dessa uppgraderingslösningar består av eftermonteringskit som går enkelt och snabbt att montera och även passar för äldre ställverk.

Med våra lösningar kan du maximera effektiviteten i dina distributionssystem för lågspänning och säkerställa kostnadsbesparingar på upp till 70 procent (jämfört med utbyten av traditionella system) och certifierade uppgraderingslösningar för den globala marknaden.

 

Fördelar

Flexibilitet

Maximal flexibilitet för att välja den mest lämpliga lösningen för ditt distributionssystem för lågspänning.

Snabba upp ditt projekt

Kostnadsbesparingar på upp till 70 % för att uppgradera elinstallationer, jämfört med traditionellt utbyte.

Säkerhet och skydd

Utrustning från ABB och tredje part kan enkelt uppgraderas med lösningar som certifierats för den globala marknaden.

Hållbarhet

Förläng livslängden på dina elsystem och håll dem effektiva och igång så länge som möjligt. Samtidigt minimeras koldioxidutsläpp och råmaterialförbrukning.

Så här uppgraderar du dina brytare

Dokumentation

Select region / language