Ingenjörs- och konsulttjänster för mellanspänningsprodukter

Använd ABB:s kunskap för att hitta möjligheter att förbättra systemprestanda ekonomiskt och tekniskt, i enlighet med gällande bestämmelser

När du vill effektivisera produktionen och optimera användningen av din anläggning, kan vi erbjuda konsult- och utvecklingstjänster för dina kraftsystem. Vi har allt du behöver för att förbättra tillförlitlighet, användarvänlighet och säkerhet för din anläggning och din produktion.

Exempel på konsulttjänster

  • Livscykelanalys – Genomgång av framtida underhålls- och reservdelsbehov.
  • Kompetens/Utbildning – Kompetenskartläggning eller skräddarsydd och anläggningsspecifik utbildning på produkter och system.
  • Tillståndbaserat underhåll – Utveckla ett proaktivt underhåll av system, processer eller fältutrustning.
  • Riskinventering - Kartläggning av riskerna i ett ställverk eller driftrum
  • Technology Consulting - Teknisk experthjälp baserad på unika laboratorieresurser och specialistkompetenser 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar