Europeisk vattenkraftsledare "på toppen av världen" med smidig SF6-fri retrofitlösning

Europeisk vattenkraftsledare "på toppen av världen" med smidig SF6-fri retrofitlösning

  • Värdefulla vakuumkomponenter för mellanspänning (MV) ersatte snabbt föråldrade SF6-isolerade brytare
  • I linje med kundens strikta miljödiversifieringsprogram och den senaste globala Dual Logo Standarden
  • ABB tillhandahöll ett typtestat alternativ utan att behöva göra omfattande och dyra förnyelser av ställverk

Två av Finlands största vattenkraftverk, belägna vid den iskalla polcirkeln, är nu fria från växthusgasen SF6 tack vare en nyckelfärdig ombyggnad av generatorbrytare som rustar dem för en mer resurseffektiv framtid.

ABB-kunden Kemijoki Oy är en av de viktigaste aktörerna i Finlands kända koldioxidneutrala elsystem - ansvariga för att balansera hälften av landets nätproduktion - samt den ledande leverantören av vatten- och reglerkraft i de kallare norra och östra delarna av landet. Kemijoki driver 20 kraftverk och kan justera produktionen av trygg och säker vattenkraft för varje sekund, vilket ger viktig energi till Finlands allt renare elnät.

Anläggningarna - Matarakoski, som färdigställdes 1995 och Ke-lukoski, 2001, - har en effekt på 11 MW och försörjer tillsammans runt 10 000 villor med el. De hade körts med sina ursprungliga SF6-baserade HPA-kretsbrytare och trots att de var tekniskt kompetenta uppfyllde de åldrande kretsbrytarna inte längre Kemijokis strikta miljödiversifieringsprogram eller den senaste globala Dual Logo Standarden. Brist på tillgängliga reservdelar började också bli ett problem för brytare som hade varit i drift i cirka 30 år.

Att helt renovera det befintliga ställverket var dock inte ekonomiskt hållbart och driftstoppet behövde vara absolut minimalt på grund av den viktiga roll som vattenkraften i Kemijoki spelar för landets energisäkerhet och produktion. ABB:s Electrification Service-team kunde erbjuda en retrofit-lösning som minskade driftstoppet till timmar istället för veckor, vilket säkerställde att strömmen kunde förbli igång utan några avbrott.

En anpassad 12kV-version av den marknadsledande vakuumkretsbrytarfamiljen MV VD4G specificerades, som löser potentiellt skadliga kortslutningsfel på tiotals millisekunder och därmed förhindrar allvarliga skador och långa driftstopp. Hartsisolerade vakuumbrytare garanterar högre skydd av kärnkomponenterna och det är en komplett lösning för skydd av tillgångar som säkert hanterar feltillstånd med fördröjda nollställen och kraftiga övergående återställningsspänningar.

Jarkko Virtanen, Vice President, Electrical and Machinery Technology på Kemijoki Oy, säger: "Bra driftförhållanden vid floden är en förutsättning för kostnadseffektiv vattenkraftsproduktion, ABB gjorde det mycket enkelt för oss med en plug and play-modell som vi instruerade för att spara värdefull tid, pengar och resurser.

"Jämfört med en fullständig översyn av hela mellanspänningsställverket sparade vi nästan en månads driftstopp med eftermonteringen - det tog bara några timmar i stället för flera veckor - och i en bransch där man förväntar sig kraftuttag dygnet runt är det mycket viktig energiproduktion och förlorade intäkter som sparas. Vi har också ett mycket mer tillförlitligt driftförfarande, eftersom det hanterar strömmarna mycket bättre, och kostnadseffektivt förlänger livscykeln för våra generatorapplikationer med minst 20 år."

Sixten Holm, Business Development Manager på ABB Electrifications Servicedivision i Finland, tillade: "Vi har ett långvarigt samarbete med Kemijoki Oy och det fungerar eftersom vi känner och litar på varandra. De välkomnade input och expertis från vår servicedivision och tillsammans kom vi fram till en lösning som ger mycket högre tillförlitlighet för anläggningen och uppfyller strängare säkerhetsstandarder."

"VD4G representerar ABB:s optimala lösning för generatortillämpningar där högsta möjliga skydd behövs, särskilt vid kritiska kortslutningsförhållanden, medan retrofitlösningens mindre fotavtryck ger en kostnadsoptimerad lösning som sparar värdefull och nödvändig tid vid driftsättning på plats."

Nu när ett framgångsrikt koncept har etablerats planeras eftermonteringslösningar för andra kraftverk, medan det öppna ställverkssystemet i Kemijokis större och mer krävande kraftverk övervägs för de senaste DPA-tryckbrytarna.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp