Reservdelar

Sänk din risknivå genom att använda originalreservdelar.

Tillgänglighet på reservdelar är av största vikt för den löpande driften. Att använda komponenter som inte uppfyller originalspecifikationen vad gäller material och/eller mekaniska funktioner kan allvarligt försämra produktens funktion och tillförlitlighet samt äventyra säkerheten för operatörer. 

ABB garanterar komponenternas kvalitet och tillförlitlighet. Reservdelarna är godkända enligt ABB:s standarder och klassade enligt den tekniska kunskapsnivå som krävs för byte av dem.

Vi för ett omfattande lager av certifierade ABB-komponenter, vilket garanterar att de finns tillgängliga under produktens livscykel (gäller även produkter som inte längre tillverkas). För brådskande beställningar av reservdelar står vår logistikpersonal och våra partners till förfogande för respons i akuta situationer.

Beställ reservdelar här

Ring 021-32 50 00, och begär ”Reservdelar”.
E-post: order@se.abb.com

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar