Fem användningsområden för destinationsladdare

I takt med att marknaden för elfordon har utvecklats från ett begränsat antal passagerarmodeller till ett brett utbud med olika typer av fordon och modeller – med ett allt bredare utbud av batteripaket – har laddinfrastruktur utvecklats för att kunna hålla takten. Det är inte längre bara ett val mellan lösningar med AC eller DC oavsett om det gäller offentliga eller privata laddningsstationer, eller laddningsstationer för fordonsparker och företag.

Ett spektrum av olika alternativ för laddning har vuxit fram för lösningar för laddstationer. Från början verkade det som att ren laddningseffekt skulle vara vägen till eskalering, men i takt med att marknaden mognat har behov av fler laddningsalternativ för att överbrygga gapet mellan låg och hög effekt vuxit fram. Tomrummet fylls nu av laddteknik för destinationsladdning.

Vad är destinationsladdning?

Destinationsladdning erbjuder snabbare laddningeffekter än vad AC-laddare vanligtvis kan uppnå, men har lägre spänning, miljöpåverkan, installations- och investeringskostnader än vad snabbladdande DC-system med hög effekt (som ofta syns vid stadsregioner och motorvägar) har. Destinationsladdare har ofta en effekt på 20-24 kW, vilket är högre än de 7-11 kW i laddningseffekt som vid AC-laddning, och lägre än de 50-350 kW som offentliga snabbladdningsstationer med DC erbjuder.

Varför destinationsladdning?

Att välja rätt storlek är lika viktigt som att framtidssäkra investeringar inom laddinfrastruktur. I vissa fall behöver tekniska lösningar inte vara de största, starkaste eller dyraste. De bör heller inte vara för underdimensionerade så att de inte kan uppfylla dagens och morgondagens laddningsbehov. Att välja rätt storlek innebär att man hittar optimal teknik som passar användningsområdet för att uppnå balans mellan framtidssäkring och överspecificerad lösning.

Var fungerar destinationsladdning bäst?

Vilka är de bästa användningsområdena för destinationsladdning? När det kommer till laddning ska man inte glömma huvudprincipen: fordon som är parkerade är fordon som kan laddas. Därifrån utgår man från fordonsägarnas behov, vilka begränsningar platsägarna har, och begränsningarna för själva fordonen.

1. Offentliga kommersiella platser

Dessa platser innefattar ofta shoppingcenters, matställen och underhållningscenters med butiker, restauranger och biografer, ofta med parkeringshus i flera våningar. Dessa anläggningar är inte utformade som ”charge and go”-parkeringsscenarier eftersom kunderna oftast stannar i några timmar och nyttjar anläggningen. Sportarenor är på samma sätt en plats där besökare står parkerade så länge matchen pågår och därför kan fordonet fulladdas innan matchen är slut, samtidigt som anläggningen har en lägre initial investeringskostnad och energikostnad över tid. Dessa platser kommer attrahera kunder med deras laddningsstationer, samtidigt som man kan tjäna pengar på laddningstjänsten.

2. Bilförsäljare

Bilförsäljare började tidigt använda sig av 20-24kW-laddningsteknik eftersom det erbjuder laddningshastigheter som sträcker sig över en eftermiddag samtidigt som kapaciteten i befintliga nätanslutningen inte överstigs. Försäljningsanläggningar kanske inte har den infrastruktur som krävs för att DC-snabbladdare med en effekt på 50 kW eller mer ska fungera optimalt. I takt med att fler försäljare säljer och servar eldrivna fordon behöver de mer laddinfrastruktur på plats för att förse kunderna med fulladdade fordon så att de kan köra hem utan att oroa sig över laddningen. Detta skapar också en bättre kundrelation.

3. Flerfamiljshus

Många behov vid flerfamiljshus kan uppfyllas med AC-laddare. Dock har vissa flerfamiljshus platsbegränsningar som gör att de inte kan installera det antal AC-laddare som behövs för att uppfylla användarnas behov, eller så kan de vilja samla alla laddningsstationer på en plats för att spara in på installationskostnaderna. Med destinationsladdare kan flera fordon dela på färre laddare som laddar snabbare, samtidigt som miljöpåverkan blir mindre och man använder en mindre yta samt minskar energiförbrukning, vilket drar ner driftkostnaderna.

4.Offentliga laddstolpar

Offentliga laddstolpar hittar man ofta vid platser som fungerar som parkeringsplatser, ofta vid trottoarer, och de är vanligtvis belägna bredvid markerade offentliga parkeringsplatser. Dessa laddscenarier används ofta av elbilsägare som inte har garageparkering, särskilt de som bor i flerfamiljshus. En destinationsladdare stödjer laddning under en betydligt kortare tidsperiod, och skräddarsys efter parkeringstiden för att undvika att man uppehåller sig på en parkeringsplats längre än nödvändigt. Den platsbesparande konstruktionen innebär även att parkeringsmöjligheterna för allmänheten inte påverkas.

5. Fordonsparker

Fordonsparker är elektrifieringens heliga gral med deras höga återbetalningsgrad och utsläppsreducerande potential. Även om fordon som ingår i fordonsparker kommer i olika storlekar och tjänar olika syften har de oftast större batterier än vanliga elfordon, vilket kräver snabbare laddning. Många bilar i fordonsparker står parkerade över natten, och kan därför dra nytta av en destinationsladdare med lägre effekt. Om man räknar på en batteridriven budbil med ett 200 kWh-batteri så tar det upp till 24 timmar att ladda fordonet med en AC-laddare med en effekt på 7,4 kW. En destinationsladdare minskar laddningstiden till 8 timmar, vilket är mer realistiskt om man laddar över natten, vilket gör att godstjänster kan vara i drift varje dag under hela arbetsdagen.

Man bör också ha i åtanke att många som tillverkar fordon vill bli av med kostnaden och vikten av den konverterare som krävs i fordonet för att hantera AC-laddning. Dessa fordon som har större batterier kommer behöva DC-laddning med högre effekt och väldesignade destinationsladdare kan lösa problemen som det utökade behovet medför.

Vad är en ”smart” destinationsladdare?

Smart laddning innebär laddare som alltid är online och uppkopplade, vilket möjliggör olika driftscenarier för mjukvaruintegrering inom olika bruksområden. När de är anslutna kan laddarna bli en tillgång som med fjärrstyrning hanterar och autentiserar användare och hjälper till att hantera energiåtgången för varje bruksscenario. Anslutningsmöjligheterna med destinationsladdare gör det dessutom möjligt att hantera betalningar via OCPP-nätverksintegrering, vilket säkerställer intäkter för ägare som vill erbjuda laddning som en tjänst.

I takt med att eldrivna fordon blir allt vanligare, och nya användningsområden dyker upp, kan destinationsladdning erbjuda en kostnadseffektiv väg till snabbladdning för de som äger infrastrukturen. Det är en lösning som stödjer de behov som passagerarbilar och fordonsparker har idag och även i framtiden.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp