Device Integration Center (DIC)

Device Integration Center varmistaa laitteen onnistuneen integraation 800xA-järjestelmään.

Device Integration Center -työkalun tarkoituksena on varmistaa laitekirjastojen valmiiksi määritettyjen kenttälaitetyyppien järjestelmäyhteensopivuus online-laitetestauksella.

Laitekirjastoihin liitetään jatkuvasti uusia laitetyyppejä. Asiakasprojektien ja markkinoiden vaatimusten täyttäminen edellyttää yhä uusien laitetyyppien lisäämistä HART-, FOUNDATION Fieldbus- ja PROFIBUS-tiedonsiirtoprotokollien laitekirjastoihin. Laitteen ja siihen liittyvien komponenttien onnistunut integraatio järjestelmään varmistetaan testaamalla uusi laitetyyppiobjekti todellista laitetta vasten Device Integration Center -työkalussa. 

Yhteensopivuuden varmistuksen lisäksi System 800xA -laiteobjektityypit tuottavat myös lisäarvoa esimerkiksi Asset Optimization -toiminnallisuuden kautta.

Laitekirjaston ohjatulla toiminnolla 800xA-järjestelmään voidaan asentaa laitetyyppiobjektit, joilla käyttöön saadaan välttämättömät aspektit seuraaviin toimintoihin:

  • Laitteiden hallinta Device Management -ohjelmiston avulla kenttälaitteiden suunnittelu, käyttöönotto ja kunnossapito ABB:n Industrial IT 800xA -järjestelmässä sujuu tehokkaasti.
  • Tuotedokumentaatio Tuotedokumentaatio on saatavana suoraan laitetyyppiobjektista. Keskeiset tuotetiedot on niputettu käytännölliseen sähköiseen muotoon. Tekniset tiedot sekä asennus-, konfigurointi- ja käyttöoppaat sekä huolto- ja kunnossapito-oppaat löytyvät nopeasti hiiren napsautuksella.
  • Käyttöomaisuuden valvonta Asset Monitor, Asset Reporter ja Asset Viewer hankkivat ja analysoivat laitteiden tila- ja kuntotietoja. Ne ilmoittavat operaattoreille ja kunnossapitohenkilöstölle epänormaaleista tilanteista, jotka vaativat kunnossapitotoimia.
  • Kunnossapidon hallintajärjestelmä (CMMS Connectivity) CMMS Connectivity liittää kunnossapidon hallintajärjestelmän (CMMS) saumattomaksi osaksi Industrial IT -ympäristöä. Käyttöomaisuuden kunnossapitotietoja käytetään valmiiden CMMS-vakionäkymien kautta. Kunnossapitotarpeet ja kunnossapidon tila voidaan arvioida nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Voit ladata laiteluettelon, josta näkyy, mitkä laitteet sisältyvät jo laitekirjastoon.

Tarvitsetko lisätietoa?

Related topics

Loading documents
Select region / language