Tehokas grafiikka

Parhaan mahdollisen operaattorikäyttöliittymän luominen voi olla haastavaa. Ongelmiin on voitava reagoida jo ennen hälytystä. System 800xA:n nopea grafiikka mahdollistaa intuitiiviset grafiikkaratkaisut, pitää käyttäjän tilanteen tasalla ja nopeuttaa prosessin hoitoa.

Miten voidaan varmistaa, että operaattorit saavat kaiken oikea-aikaisessa päätöksenteossa tarvitsemansa tiedon, eikä tarpeeton tieto pääse häiritsemään työtä?

Operaattorikäyttöliittymien grafiikka on usein tehotonta ja riskialtista, ja se mahdollistaa reagoinnin vasta kun hälytys on jo tapahtunut. Hyvä järjestelmä ohjaa operaattoria grafiikan avulla ennen hälytyksen tai muun poikkeaman muodostamista. Tapahtumiin on helpompi reagoida graafisen yleisnäkymän perusteella kuin luetteloa lukemalla.

System 800xA mahdollistaa grafiikan toiminnan sopeuttamisen tiettyjen periaatteiden mukaan, jotta käyttötoiminnasta saadaan mahdollisimman tarkoituksenmukaista. Operaattori voi valita tavallisen tai tehostetun grafiikan.

Grafiikka kehittyy yhä intuitiivisempaan suuntaan, ja prosessinäkymää pyritään selkeyttämään vähentämällä elementtien ja värien määrää. Tuloksena on sujuvampi käyttötoiminnan työnkulku.

Tarvitsetko lisätietoa?

Perinteiset ja tehostetut graafiset ilmaisimet

System 800xA -järjestelmässä käyttäjä voi valita perinteiset tai tehostetut grafiikkaelementit ja toimintopaneelit. Tehostetussa käyttöliittymässä on perinteistä laajemmat mahdollisuudet. Tehostettu käyttöliittymä pienentää inhimillisten virheiden riskiä ja vähentää niistä johtuvia tapahtumia antamalla selkeämmän kuvan tilanteesta ja mahdollistamalla epänormaalien tilanteiden paremman käsittelyn. 

Tehostettu käyttöliittymä auttaa operaattoria tekemään parempia päätöksiä ja parantaa näin prosessin turvallisuutta ja vähentää käyttökatkoksia. Käyttöliittymän kehityksessä tärkeimpiä tekijöitä ovat selkeät värimäärittelyt, epänormaalien tilanteiden näkyvyyden maksimointi ja näkymien yksinkertaistaminen. Toimintopaneeleissa ja grafiikkaelementeissä voidaan käyttää uudentyylistä hälytysten ilmaisua. 

Feature Pack 4 sisälsi mahdollisuuden käyttää tehostettuja grafiikkaelementtejä, hälytysohjeita ja web-raportteja sekä 800xA Mobility -oppaan.

Pattern recognition for better visual monitoring

The industry has good knowledge how to improve graphic handling, and latest best practices allow an operator to visually monitor a target he introduces to the system. Pattern recognition is more effective than numbers. Pattern recognition includes deviation bars and trends which allow the operator to easily verify his stable state with large amounts of data.

Oikeat tiedot oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Tehostetut grafiikkatoiminnot

- Grafiikkapalikoita voi käyttää uudelleen kopioimalla lausekkeita tai niiden osia
- Näkymiä voi käyttää uudelleen etsimällä ja korvaamalla viitteitä
- Ratkaisukirjasto parantaa teknisen suunnittelun tehokkuutta
- Mahdollisuus käyttää tehdassymbolikirjastoa

Upotetut trendikuvaajat

Tärkeimpien parametrien kuvaamiseen on hyvä käyttää upotettuja trendikuvaajia. Tehostettu trendikuvaaja esittää historiatiedot graafisessa muodossa. Tällöin epänormaalit tilanteet ja poikkeamat on helppo havaita.

Välilehtiin perustuva navigointi

Välilehtien avulla tärkeimmät näkymät ovat nopeasti ja suoraan käytettävissä, ja myös toissijaisiin ja alisteisiin näkymiin päästään muutamalla painalluksella. Tämä parantaa yleiskuvaa tilanteesta ja nopeuttaa reagointia hälytyksiin ja tapahtumiin.

Enemmän esimerkkejä

ABB on käyttänyt tehostetun käyttöliittymän kehityksessä teknologioita ja alan parhaita käytäntöjä, jotka ovat mukana myös System 800xA -ympäristössä. Ne keskittyvät parantamaan operaattorin saamaa tilannekuvaa ja varmistamaan oikean ja tehokkaan reagoinnin epänormaaleihin tilanteisiin.

Sekaannuksia on vältettävä valitsemalla graafiset elementit niin, että ne mahdollistavat tehokkaan toiminnan. Harhaanjohtavaa värien käyttöä tulee välttää. Koska punainen väri ilmaisee vaaraa ja on sen vuoksi käytössä varoituksissa, sitä ei tule käyttää kaavioissa tai analyyseissä.

Our offering

Process Graphics

Clean and clear process overview for operators. The current release includes Pocess Graphics 2.

Graphics Builder

True vector-based expression editor with a comprehensive pre-defined graphic symbol library.

Libraries

Extensive symbol library

Loading documents
Select region / language