System 800xA -järjestelmän käyttötoiminnan tehokkuus

Käyttötoiminnan tehokkuuden parantaminen on tärkeä teollisuustuotannon menestystekijä. System 800xA -valvomossa operaattorilla on käytettävissään kaikki kehityksen edellytykset: tuottavuus, tehokkuus ja viihtyisä työskentely-ympäristö.

Tarvitsetko lisätietoa?

Human factors and ergonomics
How to enhance control room operator capacities
Design solutions centered around human factors
Control Room Design

Toiminnan tehokkuus

Prosesseja on voitava valvoa ja ohjata tehokkaasti, turvallisesti ja tuottavasti.

Operaattorin päätöksillä on suuria vaikutuksia turvallisuuteen, tuottavuuteen ja laatuun. Teknologian kehittämisen lisäksi 800xA-järjestelmän tärkeänä tavoitteena on käyttäjien tehokkaan toiminnan mahdollistaminen. ABB luo ohjausympäristön, jossa kaikki toiminnot ovat aivan käden ulottuvilla.

Toteutus

Integroidut toiminnot takaavat parhaan tuottavuuden.

800xA yhdistää ohjelmoitavat logiikkaohjaimet, hajautetut ohjausjärjestelmät, suojaukset, sähkönsyötön, videokuvan, kunnossapitojärjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmät ja muut järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuloksena on tarkempi kuva laitoksesta, reaaliaikaiset tiedot ja kompakti järjestelmä.

Entä tulevaisuudessa?

Yhdessä suunnittelemme tulevaisuuden valvomon.

ABB suunnittelee ohjauskeskukset, valvomot ja työasemat niin, että yhteistyö laitteiden ja käyttäjien välillä on saumatonta. Integroitu ja turvallinen ympäristö, jossa toimenpiteiden suorittaminen on helppoa, parantaa tuottavuutta ja helpottaa uusien operaattorien rekrytointia.

Related offerings

Control room design

References

Loading documents
Select region / language