System 800xA Alarm Management

Operaattorityökalu, jolla hajautetun ohjausjärjestelmän hälytyksiä voidaan hallita suurina kokonaisuuksina. Työkalu mahdollistaa alemmat kustannukset, pienemmät valvomolaitteistot ja useiden yksiköiden käsittelemisen tehokkaasti yhtenä kokonaisuutena.

Operaattoreilla on nykyisin vastuullaan yhä suurempia prosessikokonaisuuksia, ja tehokas hälytysten hallinta on olennainen osa laitoksen, työntekijöiden ja ympäristön suojelua. Monilla operaattoreilla on kuitenkin edelleen usein vastuullaan liian paljon hälytyksiä. Niinpä hälytysäänet kytketään usein pois käytöstä, hälytykset kuitataan ilman toimenpiteitä, tai ne poistetaan kokonaan käytöstä pitkiksi ajoiksi. Operaattori ei ehkä edes tiedä kaikkien hälytysten merkitystä.

800xA Alarm Management tuo tähän muutoksen. Se suuntaa operaattorin huomion niihin laitosolosuhteisiin, jotka vaativat arviointia, ja antaa oikeat tiedot toiminnan pohjaksi.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tehokas epänormaalin tilanteen tunnistus sekä ilmoitukset, analyysi ja toimenpiteet

Built-in functions

included within 800xA base system

Popular additional options

available upon request

Learn more

Select region / language