Global site

ACS6000

Modulära och tillförlitliga: mellanspänningsfrekvensomriktare med modulutförande för krävande tillämpningar

ACS6000 frekvensomriktare är det perfekta valet för singel- och multimotortillämpningar med hög effekt. Välbeprövade, certifierade moduler med redundansegenskaper och ett kompakt format har lett till att konstruktionen är känd som ”bäst i klassen”. Frekvensomriktaren konfigureras och anpassas efter dina verksamhetsbehov. De skräddarsydda frekvensomriktarlösningarna ger snabb och exakt styrning av dynamiska processer inom metall-, marin- och gruvindustrin. Frekvensomriktarens multimotordrift optimerar effektiviteten samtidigt som kostnader och utrymmesbehov minskar.


Varför ACS6000?

  • Flexibel modulär konstruktion för singel- och multimotortillämpningar
  • Hög tillförlitlighet tack vare beprövad konstruktion och lågt komponentantal
  • Säkringslöst utförande
  • Konstant effektfaktor över hela varvtalsområdet
  • Direkt momentreglering (DTC)
  • Högsta personalsäkerhet tack vare konstruktion som klarar ljusbågar med snabb feleliminering
  • Industrispecifika funktioner
  • Effektområde från 3,0 till 36,0 MW

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar

Loading documents