Frekvensomriktare för mellanspänning

ABB är ledande internationell leverantör av mellanspänningsfrekvensomriktare i intervallet 250 kW till över 100 MW. ABB erbjuder varvtalsreglerade mellanspänningsfrekvensomriktare för en rad olika tillämpningar inom cement-, gruv-, mineral-, kraft-, vatten-, metall-, marin-, kemikalie-, olje- och gasindustrin. De används för att anpassa motorvarvtalet till aktuella behov och bidrar på så sätt till optimal energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter

Länkar och nedladdningsbart material

Service

Relaterade produkter

Loading documents
Select region / language