Utbildning inom drivsystem

ABB – en unik samarbetspartner

För att säkerställa produktivitet i en anläggning är gedigen kunskap hos medarbetare ett absolut måste.

Inom ABB har vi lång erfarenhet av att utbilda samtliga yrkesgrupper som kommer i kontakt med våra produkter och system.

Vi erbjuder

Öppna schemalagda standardkurser

Vi schemalägger de mest efterfrågade standardkurserna på vårt utbildningscenter i Västerås. På utbildningscentret har vi tillgång till moderna utbildningslokaler, omfattande övningsutrustning och arbetsstationer, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individuell inlärning. 

Utbildning hos kund

Många av våra utbildningssystem är transportabla. Det innebär att vi kan erbjuda våra kurser hos dig eller i ditt närområde. Vi behöver naturligtvis tillgång till en lämplig kurslokal.

Analys av utbildningsbehov

Vi hjälper gärna till att omsätta dina krav på kompetensbehov för olika yrkesgrupper till konkreta kursmål. Genom en sådan analys kan vi rikta utfallet av en kurs eller ett kursprogram och på så sätt optimera utbildningsinsatsen. Hör av dig om du behöver rådgivning.

Kundanpassad utbildning

Våra standardkurser ger normalt tillräcklig utbildning för att eleven ska kunna använda kunskapen i sin egen anläggning. Vi erbjuder även möjlighet att kombinera delar av olika kurser med nyutvecklade kurser/moduler för att göra utbildningen mer kundspecifik. 

Vi kan erbjuda repetitionsutbildningar med möjlighet att täcka ett större ämnesområde på kortare tid. I dessa fall har ABB University väl utvecklade metoder, hjälpmedel och kompetenta kursutvecklare för att effektivt skapa nya kurser/moduler.

Workshops

Inom vissa ämnesområden kan vi arrangera workshops. Till skillnad från en kurs är workshopen mer elevstyrd och bygger på ett större utbyte mellan elevgruppens och lärarens erfarenheter.

E-learning

För många drivsystem finns idag e-learningkurser. På vår hemsida, abb.se/ABBuniversity, finns länkar till dessa kurser. För att få tillgång till kurserna behöver du ett lösenord som du får av vår kursadministration. 

Det finns även möjlighet att beställa samlade E-kurspaket till ett förmånligt pris. Mer information om detta hittar du här.

Vi utbildar

Några av de yrkesgrupper vi utbildar är:
  • Processoperatörer
  • Underhållstekniker
  • Systemingenjörer
  • Programmerare

Kontakt

Kurserna i schemat är våra öppna standardkurser. Om ni har behov av anpassade kurser, speciella kurser eller kursgenomförande på plats hos er, kontakta Magnus Hallefält för en behovsanalys och/eller offert.

Magnus Hallefält, ansvarig ABB University Drivsystem
Telefon: 070-533 09 88
E-post: magnus.hallefalt@se.abb.com

Vill du registrera dig på en kurs?

>> Skapa myABB-konto här

Länkar och nedladdningar

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language