Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbildning inom Robotsystem

ABB – en unik samarbetspartner

För att säkerställa produktivitet i en anläggning är gedigen kunskap hos medarbetare ett absolut måste.

Inom ABB har vi lång erfarenhet av att utbilda samtliga yrkesgrupper som kommer i kontakt med våra produkter och system.

Vi erbjuder

Öppna schemalagdakurser vid vårt utbildningscenter
Vi schemalägger de mest efterfrågade kurserna på vårt utbildningscenter i Västerås.

Utbildning hos kund
Många av våra utbildningssystem är transportabla. Det innebär att vi kan erbjuda våra kurser hos dig eller i ditt närområde. Vi behöver naturligtvis tillgång till en lämplig kurslokal.

Analyser av utbildningsbehovet
Vi hjälper gärna till att omsätta dina krav på kompetensbehov för olika yrkesgrupper till konkreta kursmål. Genom en sådan analys kan vi rikta utfallet av en kurs eller ett kursprogram och på så sätt optimera utbildningsinsatsen. Hör av dig om du behöver rådgivning.

Kundanpassad utbildning
Våra standardkurser ger normalt tillräcklig utbildning för att eleven ska kunna använda kunskapen i sin egen anläggning. Vi erbjuder även möjlighet att kombinera delar av olika kurser med nyutvecklade kurser/moduler för att göra utbildningen mer kundspecifik.

Vi kan erbjuda repetitionsutbildningar med möjlighet att täcka ett större ämnesområde på kortare tid. I dessa fall  har ABB University väl utvecklade metoder, hjälpmedel och kompetenta kursutvecklare för att effektivt skapa nya  kurser/moduler.

Workshops
Inom vissa ämnesområden kan vi arrangera workshops. Till skillnad från en kurs är workshopen mer elevstyrd och bygger på ett större utbyte mellan elevgruppens och lärarens erfarenheter.

Vi utbildar

Några av de yrkesgrupper vi utbildar är:

  • Processoperatörer
  • Underhållstekniker
  • Systemingenjörer
  • Programmerare

 

Nyhet!

Nu är våren 2022 års kurser publicerade med nyheter inom bla. RobotStudio. Passa på att boka in ditt kurstillfälle redan nu!

Gå in på den röda knappen Se vårt kursutbud här och läs mer under fliken Kursutbud, Våren 2022 eller anmäl dig direkt via knappen Anmäl dig här. 

Kontakt

Kurserna i schemat är våra öppna standardkurser. Om ni har behov av anpassade kurser, speciella kurser eller kursgenomförande på plats hos er, kontakta ABB University för en behovsanalys och/eller offert.

ABB University
Telefon: 021-32 50 00
Email: Robot ABB University