DriveMonitor

ABB:s mellanspänningsfrekvensomriktare kan fås med DriveMonitor, ett intelligent övervaknings- och diagnostiksystem som tillåter säker åtkomst till frekvensomriktaren från hela världen.

DriveMonitor ger åtkomst till frekvensomriktaren i realtid. Med systemet kan man övervaka, konfigurera och diagnostisera ABB:s frekvensomriktare oberoende av styrmetod, vilket även gör det möjligt att ansluta befintliga installationer.
Tillvalsverktyget består av maskinvara, som kan installeras i frekvensomriktaren, samt programvara som automatiskt samlar in och analyserar utvalda omriktarsignaler och -parametrar.
Långtidsövervakning ger viktig information om maskinstatus, erforderliga åtgärder och möjliga prestandaförbättringar. Diagnosåtgärder och trendanalyser kan täcka både själva omriktaren men även andra delar av axeltransmissionen.

Fördelar:

  • Tidig upptäckt för att undvika dyra reparationer
  • Minskning av processkritiska fel
  • Optimering av underhållskostnader och underhållsschema för produktens hela livscykel
  • Långsiktig statistik för optimering av processprestanda
  • Enklare felorsaksanalys – minskad genomsnittlig reparationstid (MTTR)
Loading documents
Select region / language