Robottikoulutus

Osaatko käyttää robottejasi tehokkaasti?

ABB on kehittänyt koulutusohjelmia, jotka suoritettuaan asiakas osaa optimoida automaatiojärjestelmän suorituskyvyn ja realisoida sen kaikki hyödyt.

ABB:n sertifioimat kouluttajilla on pitkä kokemus asiakaskoulutuksista. Nykyaikaiset ja hyvin varustellut koulutuskeskuksemme tarjoavat käytännönläheistä pienryhmäkoulutusta. Koulutuslaitteistona käytetään nykyaikaisia robotteja ja opetuksessa hyödynnetään uusimpia teknologioita.

Koulutusohjelmien hyödyt:

  • Automaatiosijoituksen laadun ja suorituskyvyn parantaminen.
  • Sisäisten tuotantokustannusten aleneminen.
  • Järjestelmän käynnissäoloajan pidentäminen. 
  • Korjaus- ja huoltotöistä aiheutuvien sisokkien lyheneminen. 
  • Työntekijöiden osaaminen kehittäminen.
  • Henkilöstön ja järjestelmien turvallisuuden varmistaminen.