Cobot vs robot


Naast de definitie van een industriële robot hanteert de IFR ook een definitie van een cobot, ook wel een collaboratieve robot genoemd: Collaborative industrial robots are designed to perform tasks in collaboration with workers in industrial sectors. In andere woorden, robots die in een industriële omgeving kunnen samenwerken met medewerkers. 

Het ontwerp van een cobot ziet er anders uit dan van een traditionele industriële robot. Een cobot is per definitie beperkt in payload (handelingscapaciteit) en in speed (snelheid), want F = m x a ofwel: Kracht = massa x versnelling. Door de kracht en de massa te beperken is de impact bij een botsing beperkt. Juist voor die applicaties waar snelheid en capaciteit minder belangrijk zijn, is een cobot een uitstekende oplossing.

Uit de risicoanalyse die conform de machinerichtlijn altijd uitgevoerd moet worden blijkt dan in welke mate aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn. In het meest gunstigste geval kunnen ze achterwege gelaten worden, hetgeen weer scheelt in de aanschafkosten en installatietijd. Deze ideale situatie komt in de praktijk niet zo vaak voor. Vaak is er toch behoefte aan meer snelheid omdat een hogere output nu eenmaal meer oplevert. Echter de applicatie vraagt vaak om meer veiligheidsmaatregelen omdat het simpelweg een gevaarlijk proces is.
In onderstaand schema wordt onderscheid gemaakt in de mate van samenwerking (level of collaboration) en de mate van veiligheidsmaatregelen. Links onderin staat de traditionele robotcel met hekwerk – geen samenwerking mogelijk – en rechts bovenin de maximale samenwerking tussen mens en robot. De operator zit in het werkgebied van de robot en de robot reageert op de handelingen van de operator. Deze laatste situatie komt in de praktijk niet vaak voor, meestal wordt er gekozen voor de coexistance of de sequential variant. Afhankelijk van de situatie zijn hierbij geen/minder hekwerken nodig, maar wel altijd slimme sensoren, scanners of andere intelligentie om te ‘kijken’ waar de operator en de robot zich begeven. Overigens kan deze intelligentie ook aan traditionele industriële robots worden toegevoegd zodat er ook gewerkt kan worden met maximale payload en speed.
 


 

Meer informatie over cobots vind je op de webpagina Collaborative Robots.