Robotcontroller


Op de webpagina over de robotarm staat de IFR-definitie van een industriële robot. Hierin staat aangegeven dat een robot automatisch bestuurd en herprogrammeerbaar moet zijn, met als aanvulling herprogrammeerbaar zonder fysieke, mechanische of elektrische aanpassingen. Deze functionaliteit zit in de robotcontroller.

De belangrijkste componenten van een robotcontroller zijn:

 • Control Module: de ‘brains’ van de robot met daarin:
  • de main computer: het ‘hart’ van de robot
  • safety panel: bovenliggende veiligheidsbesturing
  • power: stroomvoorziening
  • communicatie met de omgeving via USB, LAN, I/O-modules e.d.
  • en de communicatie met de FlexPendant (de handheld unit) om de robot te bedienen
 • Drive Module: aansturing van de robotmotoren
Robotcontroller

Als we kijken naar de historie van de robotcontroller dan kan in algemene zin gezegd worden dat de kast kleiner is geworden en de prestaties groter. Maar wat zijn dan die prestaties?
 • Motion Performance: het gedrag van de robot, hoe snel, mooi en nauwkeurig zijn de bewegingen
 • Communicatie: de hoeveelheid aan busverbindingen en communicatiepoorten is verveelvoudigd
 • Applicatiesoftware: functionele modules om standaard toepassingen te kunnen configureren in plaats van programmeren
 • Energiebesparing: door energie op te wekken uit de zwaartekrachtbeweging en remenergie te benutten
 • FlexPendant: het gebruik van de joystick en het grafische scherm hebben het gebruikersgemak enorm verhoogd


Meer informatie over robotcontrollers vind je op de webpagina Controllers.