Miniature Circuit Breakers - MCBs

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต

 

เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload) และกระแสลัดวงจร (Short Circuit) กล่าวคือเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่สายไฟฟ้าจะทนได้จนเกิดความร้อนสะสมขึ้น อาจจะทำความเสียหายต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

สามารถติดตั้งแบบ Bolt on ใช้ได้ทั้งในตู้  Consumer Unit, Distribution Board รวมถึงตู้ควบคุมต่างๆ ที่เป็นระบบรางปีกนก (ราง Din-Rail)

คุณสมบัติ:
 • มีให้เลือกทั้ง 1 โพล, 2 โพล และ 3 โพล
 • กระแสใช้งานสูงสุดถึง 125 แอมป์
 • สามารถตัดวงจรได้ภายใน 3 มิลลิวินาที หรือ 0.003 วินาที
 • มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
  • มาตรฐาน IEC 60898 สำหรับใช้งานในอาคารที่พักอาศัย
  • มาตรฐาน IEC 60947-2 เหมาะสำหรับติดตั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
 • สามารถใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Auxiliary Contact, Signal Contact, Shunt Trip, และ Upper Voltage ได้ เป็นต้น

เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น SH200 เหมาะกับการใช้งานเป็นลูกย่อยสำหรับบ้าน และอาคารพาณิชย์

 • รุ่น SH200 ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุด 6kA ตามมาตรฐาน IEC60898


เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น S200M, S200P, S800* เหมาะกับการใช้งานในทุกๆที่ ทั้งภายในบ้าน และอาคารพาณิชย์ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

 • รุ่น S200M ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุด 10kA ตามมาตรฐาน IEC60898 และ 15 kA ตามมาตรฐาน IEC60947-2
 • รุ่น S200P-C ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุด 25kA ตามมาตรฐาน IEC60898
 • รุ่น S200P-K ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุดถึง 25kA ตามมาตรฐาน IEC60947-2
 • รุ่น SY202 ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุด 10kA ที่ 240Vac ตามมาตรฐาน IEC60898
 • รุ่น S800* ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุดถึง 50kA ตามมาตรฐาน IEC60947-2

*เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น S800 ไม่สามารถใส่ในตู้ Distribution Board ได้

 

ภาพรวมรุ่นต่างๆ

 

SH201

SH201

SH202

SH202

SH203

SH203

S201M

S201 M

S200P

S201 P

S800

S800

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language