อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ

 


อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน  กล่าวคืออุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติไม่ได้มีไว้ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า  แต่ว่าติดตั้งใช้งานเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานเป็นเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปเปิด-ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยตัวเอง เช่น ใช้ตั้งเวลาให้อุปกรณ์รดน้ำสนามหญ้า  บ่อน้ำพุ  หรือเปิด-ปิดไฟรั้วบ้าน เป็นต้นอุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติจะมีให้เลือกสองรูปแบบคือ

1. แบบ Electro-mechanical
2. แบบ Digital ซึ่งยังมีให้เลือกทั้งแบบตั้งเวลาประจำวัน (Daily) และแบบตั้งเวลาประจำสัปดาห์ (Weekly)

เราจะใช้อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  โดยตรง หรืออาจจะใช้ควบคุมผ่านคอนแทกเตอร์ ในกรณีที่นำไปควบคุมอุปกรณ์ที่มีค่ากระแสสูงเกินกว่าที่อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติจะทนได้  

รูปแบบการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ

 •  แบบ Electro-mechanical
  • ทนกระแสได้ 16 แอมแปร์สำหรับโหลดทั่วไป เช่น แสงสว่าง
  • ทนกระแสได้ 3-4 แอมแปร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์) สำหรับโหลดมอเตอร์หรือปั๊มน้ำ 

 •  แบบ Digital
  • ทนกระแสได้ 16 แอมแปร์สำหรับโหลดทั่วไป เช่น แสงสว่าง
  • ทนกระแสได้ 4 แอมแปร์ สำหรับโหลดมอเตอร์หรือปั๊มน้ำ
  • ออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน EN 60730-1 ; EN 60730-2-7

DBT Timer Application

   App DBT_resize360


 

ภาพรวมรุ่นต่างๆ

AD1CO-R-15m_192x96

Electro-mechanical
AD1CO-R-15m

DW1_192x96

Digital - DW1

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language