ตารางแนะนำการเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ถูกต้อง

 

การเลือกใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสำหรับมิเตอร์ขนาดต่างๆ

มิเตอร์ระบบ 220 V
1 เฟส 2 สาย
ขนาดกระแส (A) รุ่นของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์
เอบีบีที่แนะนำให้ใช้ 
รุ่นของอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
เอบีบีที่แนะนำให้ใช้ 
ขนาดต่ำสุดของสายเมน และ (สายต่อหลักดิน)
ตร.มม. (mm2
 เดินสายติดผนัง  เดินสายร้อยท่อ (PVC) ติดผนัง
 5 (15)  16  S202M-C16  FH202AC-25  4 (10)  4, 10 (10)
 15 (45)  40/50  S202M-C40 FH202AC-40  10 (10)  16 (10)
     S202M-C50 FH202AC-63
 30 (100) 100   SY202-C100  F202AC-100  25 (10)  50 (16)
 50 (150)  125  S802B-C125  -  35 (10)  75 (25)

การเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเพื่อใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ*, เครื่องทำน้ำอุ่น, แสงสว่างและเต้ารับ

ขนาดของเครื่องปรับอากาศ 1 เฟส ขนาดเครื่องทำน้ำอุ่น
(Watt) 
ขนาดกระแส
(A) 
รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยสำหรับควบคุมแสงสว่าง รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยสำหรับควบคุมเต้ารับ (ปลั๊ก)  รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเอบีบีที่แนะนำให้ใช้ ขนาดสายไฟฟ้า (mm2
 เดินสายติดผนัง  เดินสายร้อยท่อ (PVC) ติดผนัง
 - - - SH201-C6  0.5  0.5 
9000 BTU   - 10   SH201-C10  SH201-C10   1.5 
12000 BTU 1800 - 2500  16   SH201-C16 SH201-C16  SH201-C16   1.5  2.5
18000 BTU 3500  20  SH201-C20  SH201-C20   SH201-C20   2.5 
24000 BTU  4500  25  SH201-C25  
30000 BTU 6000  32   - SH201-C32 6 10 
36000 BTU 40   - SH201-C40   10 10 
 - 9000  50 SH201-C50   10  16 
 - 63 SH201-C63   16  25 
*เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน = 12000 BTU

หมายเหตุ:
  • ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรังวงจรแสงสว่าง และวงจรเต้ารับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละบ้าน
  • ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารวมในแต่ละวงจรต้องไม่เกินขนาดพิกัด (A) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยที่ใช้ควบคุมวงจรนั้นๆ อยู่
  • หลังตัว C คือ ขนาดของกระแส (A)


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดตารางการเลือกรุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ (pdf file)
 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language