Sensyflow FMT700-P

Termisk massflödesmätare

Sensyflow FMT700-P mäter direkt massflödet av luft oberoende av arbetstryck och temperatur. Dess användningsområden är främst inom kvalitetssäkring, testbänkapplikationer, forskning och utveckling.

Mätsystemet består av en flödesmätarsensor, en mätsektion och en matnings-/utvärderingsenhet. Sensorn är utformad som ett mätrör och rymmer mätelementen. Mätarröret finns i sex nominella diametrar som sträcker sig från DN 25 till DN 200 och installeras i mätsektionen med hjälp av snabbspänningsanslutningar. En integrerad sändare finns i den mer avancerade modellen FMT700-P Compact som hanterar antingen en analog utgång eller en digital utgång (frekvens, puls, larm) och ett seriellt RS232-gränssnitt.

Data
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:
 • Direkt massflödesmätning av luft
  – Ingen ytterligare tryck- och temperaturkompensation krävs
 • Hög mätnoggrannhet över hela mätområdet
  – Mätnoggrannhet upp till <0,8% av mätvärdet
 • Brett mätområde upp till 1:60
  – Mätning upp till 5000 kg / h
  – DN 25 till DN 200
 • Snabb svarstid <25 ms
  – Detektering av snabba lastförändringar på motortestbänkar
 • Komplett system med inlopps- / utloppssektioner, flödesbalsam och anslutningsdelar
  –  Lätt att använda
  –  Driftsklar
 • Används i testbänkapplikationer, kvalitetssäkring, forskning och utveckling

Download

Loading documents
Select region / language