Termisk massflödesmätare

ABB:s termiska massflödesmätare är lämpliga för alla industri- och testriggstillämpningar som kräver snabb och exakt gasmätning. 

Flödesmätaren anger direkt gasflöde eller normaliserat volymflöde utan ytterligare kompensation för tryck och temperatur. De har en mycket hög noggrannhet, kort responstid och ett mycket brett flödesområde även vid de lägsta flödeshastigheterna.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Vårt erbjudande

Select region / language