Flödesmätare

Med över 100 års erfarenhet av flödesmätning har ABB byggt upp en erfarenhet och ett sortiment du kan lita på!

Inom vårt breda sortiment finns flödesmätare som anpassas efter dina behov, allt ifrån enklare lösningar för att upptäcka läckage i vattenledningar till exakt flödesmätning vid mejeriproduktion samt i mer krävande applikationer med frätande media inom exempelvis massa- och pappersindustrin. De gemensamma fördelarna är förbättrad energieffektivitet och resursbesparingar. 

Med ABB:s smarta digitala lösningar kan du bland annat få snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR). 

Det finns många olika varianter av flödesmätare beroende på syftet med mätningen. Den vanligaste är den induktiva elektromagnetiska flödesmätaren men vi erbjuder även andra mätprinciper med coriolis, vortex, swirl, termisk och svävkropp. Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Hitta din flödesmätare

Mer information

Select region / language