Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Coriolis massflödesmätare

ABB:s avancerade Coriolis massflödesmätare ger noggrann mätning av flera parameters så som massflöde, volymflöde, densitet, temperatur och koncentration. Utan krav på raksträckor före eller efter mätaren möjliggör en installation av Coriolis massflödesmätare i trånga utrymmen. Med innovationer som SensorApplicationMemory och Easy Set-up sparas värdefull tid under installation, driftsättning och underhåll. 

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Vårt erbjudande