Tjänster

En optimering av din installerade bas av analysatorer och instrument tryggas med ett väl fungerande underhållsarbete.

Våra tjänster maximerar både produktiviteten och uppfyller olika myndighetskrav. För en ökad trygghet erbjuder vi tjänster genom hela livscykeln, med allt från installation och idrifttagning till förebyggande underhåll och utbildning, för alla typer av mätinstrument såsom flöde, tryck, temperatur, nivå och gasanalys.

Våra skräddarsydda serviceavtal anpassas efter anläggningens behov och säkerställer snabba insatser vid akuta problem. Dessutom effektiviseras driften med god planering av förebyggande service och skapar en god förutsättning för översyn av underhållskostnader.

Med ABB Analys och instrument service finns hjälpen alltid nära! 

Service
Tel växel: 021-32 50 00 
Fråga efter Service Instrumentation
Du kan också skicka mail:
SE-instrumentationsupport@abb.com

Vilka är dina behov?

Select region / language