Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Serviceavtal / Supportavtal

Er underhållspartner med helhetsåtagande

Våra skräddarsydda serviceavtal anpassas efter anläggningens behov och säkerställer snabba insatser vid akuta problem, en effektivisering av driften med god planering av förebyggande service och koll på underhållskostnader.

Serviceavtal

 • Avhjälpande underhåll
 • Förebyggande underhåll
 • Reservdelar & förbrukningsmaterial
 • Utbildning
 • Avancerade tjänster
 • Teknisk support
 • Timbank

Supportavtal

 • Felanmälan via myIB och/eller QR-kod
 • Support via telefon/mail, kontorstid
 • Support via fjärranslutning, kontorstid
 • Timbank
 • Mjukvarulicenser

Effektiv och säker mätning när du tecknar serviceavtal med ABB. Allt från beredskap till fjärrservice och uppgraderingar.

Vi gör det enkelt

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster vilket ger en stor flexibilitet vid tecknande av serviceavtal, du bestämmer själv vilken nivå av tjänster som skall ingå.

Öka tillgängligheten

Med serviceavtal erhålls en god planering av den förebyggande servicen samt möjlighet till en garanterad inställelsetid vid akuta fel.

Håll koll på dina kostnader

I serviceavtalet ingår en årlig avstämning, vilken inkluderar en genomgång av eventuella kommande behov av reparationer.

Öka kunskapen

Vi erbjuder utbildningar på alla nivåer, från standardkurser till företagsanpassade, i våra egna lokaler eller på site.

Snabb tillgång till reservdelar

Med lager i både Sverige och Europa tryggas snabb och säker tillgång på reservdelar. Vi erbjuder även rekommendation och översyn av reservdelslager.

Förebyggande underhåll

Att förhindra processproblem med förebyggande service är mer kostnadseffektivt och driftsäkert än att vidta åtgärder när fel uppstår.

Felavhjälpande fältservice

Service genomförs med ABB:s originaldelar och metoder samt av utbildade serviceingenjörer.

Produkt- och applikationssupport

Tillgång till teknisk support och rådgivning ger ökad trygghet och tillgänglighet.

Loading documents