Fjärranslutning

Snabbare felavhjälpning med fjärranslutning

  • Fjärranslutning sparar tid i tre av felavhjälpandets faser
    - Snabb informationsinsamling kring felet
    - Effektiv analys genom tillgång till mer data/information
    - Snabb felavhjälpning på sajt, ABB förberedd för feletåtgärden
Select region / language