Avancerade tjänster

Maximera prestandan i din process och digitala lösningar som tillgodoser dina behov bättre.


Snabb diagnostik via distans eller dynamisk QR kod, hälsokontroll via kvalitativ tillståndsövervakning, verifieringstjänster för en expert bedömning av instrumentets noggrannhet.

Undvik onödig kostnad och stilleståndstid, maximera mätresultatet, förutspå för att minimera produktionsförluster.

ABB Ability - Digitaliseringstjänster

  • Tillståndsövervakning
  • Tillståndskontroll
  • Fjärranslutning
  • Verifiering
  • Livscykelanalys
  • Konfigureringsmjukvara för instrument / Integrering mot överordnade system
  • Business Portal
  • Verifieringsmjukvara
Select region / language