Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elektromagnetisk flödesmätare

En elektromagnetisk flödesmätare (EMF – electric magnetic flowmeter) bygger på en induktiv mätprincip av elektriskt ledande media i industriella applikationer. 

Mätröret dimensioneras efter bl.a. flödets hastighet och monteras med befintligt rörsystem. Spolarna på mätröret matas med antingen pulsad likspänning eller växelspänning, allt efter den specifika applikationen, och skapar ett magnetfält inuti röret. I magnetfältet fungerar vätskan som en elektrisk ledare som alstrar - inducerar - spänning när den flödar fram, en spänning som kan mätas och registreras. En induktiv flödesmätare har fördelen att kunna mäta utan rörliga och slitagekänsliga delar. 

Induktiva flödesmätare används dels i vatten- och avloppsindustrin för att upptäcka läckage samt i massa- och pappersindustrin där flödet måste vara konstant för att få en jämn tjocklek. Ett annat exempel hittas i livsmedels- och dryckesindustrin där noggrann dosering är mycket viktig, en mjölkförpackning ska exempelvis fyllas med exakt en liter – inte en millimeter mer eller mindre.  

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Vårt erbjudande

Mer information