Elektromagnetisk flödesmätare för vatten och avlopp

De elektromagnetiska flödesmätarna WaterMaster och AquaMaster är utvecklade för de mest krävande applikationer inom vatten- och avloppsindustrin. Med en pålitlig och noggrann mätning kan din process optimeras gällande både effektivitet och prestanda. ABB har kompetens genom hela vattencykeln, från utvinning och behandling till mätning och distribution.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram. 

 


Vårt erbjudande

Select region / language