Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elektromagnetisk flödesmätare för processindustrin

De elektromagnetiska flödesmätarna ProcessMaster, HygienicMaster och FSM4000 är utvecklade för de mest krävande applikationer inom processindustrin. Med en pålitlig och noggrann mätning kan din produktionsprocess optimeras gällande både effektivitet och prestanda. ABB:s flödesmätare levererar värde inom branscher som massa- och pappersindustrin, dryck- och livsmedelsindustrin, olja- och gasindustrin samt metall- och gruvindustrin.

  • Online diagnostik & kontinuerlig självövervakning
  • Integrerad verifiering utförs kontinuerligt
  • Gemensam HMI för enkelt handhavande
  • Modulär och flexibel transmitter upptill 5st I/O
  • Uppgradera diagnostikfunktion on-site
  • Jordningskontroll för problemfri idriftagning

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram. 

Vårt erbjudande